NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Glorifisering av jakt i… 22. sep 2010

Glorifisering av jakt i media

NOAH er kritisk til den utbredte jaktforherligelsen i media, der reportasjer gir en ensidig positiv fremstilling av jakt. Etiske problem knyttet til jakta – som skadeskyting, stress for dyrene, jakt på dyr i flukt og oppsplitting av familiegrupper, som bl.a. fører til morløse kalver og mordyr som mister kalvene sine – bør være en del av presentasjonen. I tillegg bør media ta opp grunnleggende holdninger til drap som underholdning.

Kontakt:  NOAH – for dyrs rettigheter, v/Jenny Rolness, tlf. 57740603.

Om jakt, skadeskyting, utvidet jakttid, fellefangst, jakt på arter i tilbakegang, m.m.:  http://www.dyrsrettigheter.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=2581

Facebook-gruppe mot jakt: www.facebook.com/jaktmotstand.

I Norge har det vært liten interesse for å forske på skadeskyting, med unntak av et par prosjekter som jegerorganisasjonene har stått for. Men viltforskere ved høyskolen i Hedmark anslår at ca. 4000 elger skadeskytes hvert år. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=573991

En dansk miljøundersøkelse «Anskydning af vilt», tok for seg skadeskyting av en rekke arter i perioden mellom 1991 og 2000. Denne listen viser prosentandelen av undersøkte individer som fikk påvist hagl i kroppen:

Kortnebbgås: 36 %
Grågås: 32 %
Ærfugl: 34 %
Kvinand: 14 %
Rev: 25 %
Hare: 8 %
Rådyr: 5 %

Disse tallene inkluderer ikke dyr som såres så alvorlig av skadeskytingen at de omkommer.

Det er jegernes opplevelser av jakta vi stadig hører om – deres gleder, sosiale samvær, rekreasjon, spenning og naturopplevelse.  Man glemmer gjerne at for dyrene er det noe mye viktigere som står i sentrum – deres eget liv, deres fremtidige opplevelser, sameksistens med familiemedlemmer og ønske om å slippe smerte, redsel og død.

Dyrene har sine egne liv å leve.  De er ikke til som objekter for vår fornøyelse, rekreasjon og spenning, eller for å gi et ekstra kick til en naturopplevelse.  Likevel lider de nettopp på grunn av dette.  Det er liten grunn til å glorifisere en aktivitet som medfører stor risiko for å påføre skader og lidelser – og der hensikten er å ta liv.

Bli medlem