NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > -Fuglene må reddes! 23. jan 2004

-Fuglene må reddes!

Kontakt:
Siri Martinsen, leder: 95944499
Aileen Hennes, kontaktperson for internasjonale kontakter: +33 231206828

NOAH -for dyrs rettigheter krever at myndighetene i Bergen nå går inn for å redde de oljeskadde fuglene som er blitt offer for oljelekkasje etter havariet Vatlastraumen.

– Vi oppfordrer rederiet og fylkesmannen om å gå inn for og støtte opp om en redningsaksjon slik at dyrene som nå blir offer for denne oljekatastrofen kan få snarlig hjelp. NOAH har kontakt med internasjonale eksperter på slikt redningsarbeid: Denne ekspertisen bør Fylkesmannen ønske velkommen. Å skyte fuglene, eller å la de dø av kulde og sult er ingen måte å møte en slik tragedie på i 2004, sier Siri Martinsen, som forteller at aktive NOAH-medlemmer i Bergen allerede har begynt å samle støttespillere. Mange frivillige har meldt seg for å hjelpe, og tilbud om en lokalitet hvor fuglene kan vaskes, er også blitt gitt.

– Vi har akkurat hatt møte med våre internasjonale kontakter som sitter inne med 10-20 års erfaring fra å redde fugler og blant annet har vært involvert i redningsaksjoner etter ulykkene med “Prestige”, “Exxon Valdes”, “Pallas” og “Erika”. Eksperter fra International Fund for Animal Welfare har allerede stilt seg til disposisjon hvis de får klarsignal fra myndighetene. I kveld sitter bl.a. NOAHs representant i møte med Fylkesmannen. Redningsaksjoner andre steder i verden har i det siste vært meget vellykkede, det er ingen grunn til at Norge skal vise dårligere beredskap til å redde ville dyr fra slike miljøkatastrofer, sier Martinsen.

Bli medlem