NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Fugledrepere fikk bot 17. nov 2008

Fugledrepere fikk bot

NOAH anmeldte i juni dreping av fredet fugl, og har nå fått beskjed om at gjerningsmennene har vedtatt bot.

I skrivet til NOAH opplyses det om at gjerningsmennene har vedtatt bot for «Brudd på vernereglene for totalfredet fugl». – Selv om NOAH ser positivt på at saken endte med en raksjon overfor overgriperne, ser vi det som symptomatisk at den eneste anmeldelse som har endt med reaksjon er denne – hvor man bruker verneregelverket, d.v.s. artsvernet, og ikke individvernet som skulle vært ivaretatt gjennom dyrevernlovens regelverk. Vi ser tydelig at anmeldelser som begrunnes i dyrevernhensyn misskjøttes av politimyndighetene. Det er imidlertid viktig å bruke alle bestemmelser som  kan verne dyr fra overgrep – også artsvernbestemmelser, og det er i det minste gledelig å se at denne delen av lovverket fungerer bedre, sier saksbehandler Jenny Rolness i NOAH.

Kilder: Skriv til NOAH fra Sunnmøre Politidistrikt, 10/10/08

Bli medlem