NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Fremstilt som helt… 12. jul 2009

Fremstilt som helt etter brudd på dyrevernloven

Flere media fremstiller dykkeren Pål Branæs som en helt, etter at han slåss med og drepte en nesten 2 meter lang havål utenfor Kalvåg i Bremanger.  Men det som fremstår som et ”angrep fra et havmonster”, var i realiteten et angrep fra dykkerens selv, der han harpunerte og knivstakk havålen og holdt fast ved den for å bringe med seg et trofe til overflata.

Branæs skjøt ifølge egne uttalelser mot noe som bevegde seg i en steinur, uten å vite hva det var.  Etter å ha såret havålen og slåss med den, satte han den fast i steinura slik at han kunne komme seg til overflata for å dekomprimere.  I flere timer ventet han på land, mens havålen led nede i dypet, før han og samboeren i fellesskap fikk hentet den opp på land, der de måtte slå den i hodet flere ganger før den døde.

– Ville reportasjen sett lik ut hvis det hadde vært et landpattedyr, som for eksempel en elg, som ble utsatt for den behandlingen som havålen fikk?  En jeger som skyter mot noe som beveger seg, uten å vite hva det er, og som etterlater dyret såret og hjelpeløst i flere timer før han avliver det, ville ikke blitt fremstilt som en helt, men som en dyremishandler.

– Etter beskrivelsene å dømme tyder alt på at Branæs har behandlet havålen på en måte som strider mot dyrevernloven, som også omfatter fisk, og på dette grunnlag anmelder NOAH Pål Branæs.  Dyrevernlovens bestemmelse om at dyr, inkludert fisk, ikke skal påføres unødig lidelse, må følges av alle, også dykkere.  Det er ikke fritt frem å plage dyr så snart man kommer under havflata.   NOAH synes også det er forkastelig å skyte på alt som rører seg, kun for det formål å la seg posere med sitt trofe.

NOAH viser til at fisk har det samme grunnleggende nervesystemet som andre virveldyr (inkludert mennesker).

– En rekke vitenskapelige studier legger frem bevis for at fisk opplever smerte. Det Norske Veterinærtidsskrift publiserte for flere år siden en litteraturgjennomgang hvor konklusjonen var at man må ta fiskens smertefølelse på alvor. Dette gjelder alle som har med fisk å gjøre – det skal ikke være fritt frem å utsette fisk for unødig lidelse, som i dette tilfellet, uansett om de vet hva de gjør eller er uvitende om hvilke smerter de påfører dyret.

Linker til artikler som viser at fisk har smertefølelse:

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/04/090430161242.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2983045.stm

Sitat fra artikkel i Den norske veterinærforenings tidsskrift:

”…fisk har anatomiske, nevrofysiologiske og biokjemiske forutsetninger for å føle smerte.  I tillegg viser fisk adferd som er karakteristisk for en smertereaksjon på potensielt smertefulle stimuli.”  (…) ”Denne

litteraturgjennomgangen har vist at smerte, frykt og ubehag sannsynligvis oppleves av fisk.”

(Sohlberg, S., Mejdell, C., Ranheim, B., Søli, N., «Oppfatter fisk smerte, frykt og ubehag? En litteraturgjennomgang», Norsk Veterinærtidsskrift 116, 429-435, 6/2004.)

Kontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter, v/veterinær Siri Martinsen, tlf. 95 94 44 99
Jenny Rolness, tlf. 57 74 06 03

Bli medlem