NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Florø gravplass er… 15. feb 2009

Florø gravplass er blitt en slakteplass for hjort

– Er det ingen pårørende som reagerer på dette? spør NOAH.

Flora kommune har alt skutt en hjort på gravplassen og planlegger å ta flere. Denne forenkla løsningen blir valgt fremfor å sikre gravplassen med gjerde hele vegen rundt.

– Det lenge etterlengta hjortegjerdet som kom opp i fjor har liten funksjon så lenge den ene siden står åpen for dyrene. Manglende sikring mot Vangsvegen var et eksperiment som har vist seg å være feilslått. Nå bør kommunen og Kinn kyrkjelege fellesråd sørge for at også denne delen av gjerdet blir sikret.

NOAH mener det er uetisk og uverdig av kommunen å skyte hjortene fremfor å forebygge.

– Det blir aldri slutt på konflikten så lenge gjerdet er ufullstendig. Skal Florø gravplass fortsatt være en slakteplass for hjort, eller er det vilje til å fullføre hjortegjerdet og holde hjortene permanent ute?

NOAH reagerer også på utsagn frå kommunen om at det ikke blir jaktet hjort i Florø og at stammen dermed vokser ukontrollert.

– Kommunen har skutt flere titalls dyr de siste årene. Om det kalles jakt eller skadefelling er uvesentlig, utfallet blir det samme for dyrene. Høsten 2007 skjøt kommunen 9 dyr i sentrumsområdet, i tillegg til at Avinor skjøt en kolle med kalv. Å påstå at det er behov for å ta ut flere dyr er nok bare et forsøk på å prøve å rettferdiggjøre en primitiv og uetisk løsning.

NOAH oppfordrer de ansvarlige i kommunen om å tenke seg om før de løser flere skudd på gravplassen:

– Tenk forebygging og velg en etisk og langsiktig løsning som både dyrene og de pårørende er tjent med.

Kontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter, v/Jenny Rolness, tlf. 57 74 06 03

Bli medlem