NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Feil tall om rehabiliter… 3. aug 2009

Feil tall om rehabilitert sjøfugl: NINA-forsker nekter å oppgi kilder

Uttalelser i dagens aviser fra Tycho Anker-Nilsen i NINA om at kun 10 % av vasket sjøfugl vil overleve rehabiliteringen er tatt ut av løse luften. NOAHs veterinær Siri Martinsen tilbakeviser påstandene, og stiller seg undrende til at NINA-forskeren nekter å oppgi sine kilder i kontakt med NOAH:

– Rehabilitering av oljeskadde dyr er et eget fagfelt innenfor veterinærmedisin og biologi hvor kunnskapen og kompetansen har økt betraktelig de siste tiårene, sier Siri Martinsen. – Studier fra 1970-tallet viser nok lave rehabiliteringsprosenter, og dersom en aksjon kommer sent i gang og blir motarbeidet, vil det så klart gå utover overlevelsesprosenten. Men kompetansenivået har økt kraftig de senere årene, og i flere utenlandske aksjoner viser man til opptil 90 % gjenutslipp. I Norge hadde vi 60 % overlevelse av vasket fugl etter Rocknes – til tross for at aksjonen først kom i gang en uke etter utslippet. Glomma aksjonen hadde en overlevelse på 86 %. Det er også viktig å være klar over at flertallet av dyr som inngår i statistikken over ikke-overlevende, avlives av veterinær tidlig i prosessen, fordi de anses å være for svake til å klare rehabiliteringen.  Det er mer humant at disse avlives av veterinær enn ved skyting, der risikoen for feilskudd og skader er til stede, samt at man ofte avliver fugler som kunne hatt en vellykket rehabilitering.  Overlevelse varierer fra art til art – og andefugler er regnet som hardføre og med god overlevelsesevne.

– I andre land har man redningsteam av eksperter som rykker ut umiddelbart og oppnår inntil 90 prosent overlevelse for de oljeskadde dyrene – det er uholdbart at det skal være så vanskelig å få dette i gang i Norge.  Norge fremstår i slike tilfeller som en oljenasjon uten nødvendig beredskap for å håndtere oljekatastrofer – som man erfaringsmessig vet vil inntreffe fra tid til annen.

NOAH er sjokkert over at Tycho Anker-Nilsen går ut med så bastante tall uten å ha belegg for dem, og uten å kunne redegjøre for kildene.

– Anker-Nilsen hevdet overfor NOAH at han ikke hadde slike kilder tilgjengelig, og avviste også at han hadde oppgitt de tallene som han er blitt referert på i en rekke medier.  Det er svært kritikkverdig at en forsker går ut med påstander som han ikke kan redegjøre for.  Det er nettopp slike utspill som vi har sett fra Anker-Nilsen og Oddekalv som i verste fall kan ødelegge for redningsaksjonen.  Det burde være selvfølgelig at vi rydder opp i tragedier som menneskeskapte katastrofer forårsaker, og ikke lar verdifull tid gå til spille med å kaste frem og diskutere udokumenterte påstander.

Kontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter
Siri Martinsen, tlf. 95 94 44 99

Bli medlem