NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Dyretragedier på landeve… 11. jun 2008

Dyretragedier på landevegen

En dyretransport med 60 griser på veg til slakteriet, veltet 10.06.2008 på riksveg 36 nord for Skien. Døde og levende dyr sperret vegen, noen var fortsatt innestengt i bilen, og de verst skadde dyrene ble nødslaktet. http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/10/537735.html

Slike veltingsulykker skjer påfallende ofte. Her er noen eksempler:

http://www.nordlys.no/nyheter/article3281347.ece
15.01.2008:  21 sauer av totalt 70 ble drept da en dyretransport veltet på en gård i nærheten av Harstad.

http://www.nettavisen.no/innenriks/article1212543.ece
11.07.2007:  30 griser av totalt 87 døde eller måtte nødslaktes da en dyretransport veltet ved Stiklestad.

http://www.handelsbladetfk.no/artikel.asp?artikelId=110102&strukturId=6&visa=1
29.01.2007:  15 småfe omkom da en dyrebil med totalt 97 dyr veltet i Balsfjord.

http://www.bt.no/lokalt/hordaland/article212192.ece
06.10.2005: 4 sauer døde da en trailer fullastet med sauer veltet i Etne i Hordaland.

http://www.hadsel-online.no/nyhet.asp?F=A&N=13616
21.09.2005:  Dyretransport med 100 sauer lastet i to etasjer veltet ved Raftsundbrua i Lofoten.  Antatt årsak var forskyvning av lasten.

– Dette er en type dyretragedie som verken næringen eller myndighetene beskytter dyrene mot.  Det rapporteres om flere slike tilfeller hvert år, uten at det får følger. Dette er ikke ”hendelige uhell”, det er noe som skjer så ofte at det åpenbart er forårsaket av måten dyrene transporteres. Kravet til effektivitet og lønnsomhet innebærer at bilene blir overfylte, med alt hva dette innebærer av lidelser og stress for dyrene og risiko for veltingsulykker. Dette er helt uakseptable forhold som snart må føre til reaksjoner – både fra næringen selv og fra myndighetene som forvalter dyrevernloven. NOAH oppfordrer folk til å ta avstand fra dyrelidelsene i kjøttproduksjonen ved å velge bort kjøtt.

Bli medlem