NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Dusør for oppklaring av… 2. sep 2009

Dusør for oppklaring av måsedrap

En rekke måser er blitt drept på ulovlig vis i byparkene i Tromsø i sommer. Flere bærer preg av grov mishandling, som avrevne vinger.  NOAH har anmeldt måsedrapene, og utlover dusør i håp om at saken kan oppklares.

NOAH ser svært alvorlig på det økende måsehatet i befolkningen, og ber politiet om å bidra til å forhindre at dette får utvikle seg i Tromsø.

– Det er viktig å signalisere at det ikke er aksept for dyremishandling i noen form.  I dette tilfellet er det ikke bare de drepte fuglene som har lidd, men også med stor sannsynligvis et stort antall måseunger som har mistet foreldrene, og dermed har sultet i hjel eller er blitt tatt av predatorer.  Dette er grov faunakriminalitet og dyremishandling.

Flere måsearter er rødlistet og dermed totalfredet.  Andre arter, som fiskemåse, er i kraftig tilbakegang langs kysten, som følge av næringssvikt i havet og miljøgifter.

– Måsene har det svært vanskelig som følge av en rekke menneskeskapte trusler.  Det er fryktelig at de i tillegg skal måtte lide på grunn av menneskelig sadisme.

NOAH ber politiet om å sette inn nødvendige ressurser, aktivt innhente tips fra publikum og ikke oppgi etterforskningen før de skyldige er tatt.

– En lignende sak i Ålesund i juni 2008, der minst 20 krykkjer ble drept i hekketiden, medførte etterforskning og pågripelse, og flere ungdommer ble dømt.  Man må kunne forvente at brudd på

– Dyrevernloven etterforskes på linje med brudd på annen lovgivning.  Det er viktig å forebygge dyremishandling ved å markere at dyr har krav på rettsvern og beskyttelse mot lidelse, og at brudd på lovens bestemmelser medfører strenge reaksjoner fra politi og rettsvesen.

NOAH utlover en dusør på 2000 kroner for tips som kan føre til at de groteske måsedrapene oppklares.

Kontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter v/ Jenny Rolness, tlf. 57740603

Bli medlem