NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Avsky mot avliving av… 25. jun 2009

Avsky mot avliving av elgku og nyfødt kalv

NOAH – for dyrs rettigheter reagerer med avsky på drapet av elgkua og hennes nyfødte kalv i Brønnøysund. Avlivingen av den lille elgfamilien viser hvor elendig det står til med dyrs rettsvern i Norge, og hvor lite forståelse enkelte viltansvarlige har for dyrenes naturlige adferd.

– Både fugler og hjortedyr med unger kan som kjent gjøre utfall mot mennesker for å markere at man må holde avstand.  Dette er ikke aggressiv adferd, slik det ofte feilaktig fremstilles, men en adferd som er helt nødvendig for at dyrene i det hele tatt skal klare å bringe frem avkom.  Det er sterke følelsesmessige band mellom mor og barn, også i dyreverden.  Dette bør man ha forståelse og respekt for, og ikke reagere som viltansvarlige i Brønnøy kommune har gjort, med å utstede fellingstillatelse på stedet.

Etter det NOAH kjenner til og har opplysninger om, er det verken i Norge eller utlandet registrert tilfeller der elger har drept mennesker.  Men det er ikke uvanlig at elgkuer med kalver gjør utfall mot jegere og andre som truer kalvene deres eller kommer brått på dem.

– Mange elgkuer har sett kalvene sine bli skutt fra dem om høsten, og vet hvor farlige menneskene kan være.  Det er helt forståelig at de vil sørge for å holde det farligste av alle rovdyr unna de nyfødte kalvene sine.  Men tragisk nok ender slike tilfeller ofte med at både mor og barn blir skutt.  I tillegg fremstilles gjerne elgkuas selvutslettende forsvar av kalven som aggressiv adferd.  Ville man bruke samme uttrykk på en mor av vår egen art som med livet som innsats gikk mot en inntrenger for å forsvare barna sine?

– Hendelsen i Brønnøy aktualiserer en sak som opptar dyrevernere sterkt; dyrs dårlige rettsvern i Norge og den lave toleranseterskelen man har for deres naturlige adferd, ikke minst i yngletiden.  Altfor mye avhenger av holdningene til de viltansvarlige i kommunene.  De kan velge å sette inn ressurser for å finne en fredelig løsning, som i dette tilfellet å flytte dyrene ved å skremme dem bort eller bedøve dem, eventuelt varsle med skilting at folk bør holde avstand, eller de kan velge den enkleste og rimeligste løsningen for seg selv, men den voldeligste for dyrene. Når de velger det siste og dette til overmål rammer en elgku og hennes nyfødte kalv, blir det så klart sterke reaksjoner.  Man kan ikke akseptere at dyrenes liv har så liten verdi at førstevalget er å drepe dem så snart en konfliktsituasjon oppstår.

Bli medlem