NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Anmeldelse: Dykker… 12. jul 2009

Anmeldelse: Dykker bryter dyrevernloven

Anmeldelse av dykker for brudd på dyrevernloven

NOAH anmelder Pål Branæs, Drammen, for under dykking å ha påført en havål unødig og langvarig lidelse.

Bakgrunn:

Under dykking utenfor Kalvåg i Bremanger, skjøt Branæs ifølge egne uttalelser mot noe som bevegde seg i en steinur, uten å vite hva det var. Etter å ha såret havålen og slåss med den, satte han den fast i steinura slik at han kunne komme seg til overflata for å dekomprimere. I flere timer ventet han på land, mens havålen led nede i dypet, før han og samboeren i fellesskap fikk hentet den opp på land, der de måtte slå den i hodet flere ganger før den døde.

Det som i media fremstilles som et angrep fra et ”havmonster”, var i realiteten et angrep fra dykkeren selv, der han harpunerte og knivstakk havålen og holdt fast ved den for å bringe med seg et trofe til overflata.
http://www.dagbladet.no/2009/07/11/nyheter/fisk/alesund/innenriks/7152378/

Lovgrunnlag:

Dyrevernloven, § 2:

”Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret, så det ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål.”

Fisk er omfattet av Dyrevernloven og skal således ikke påføres unødig lidelse. Den behandlingen som havålen fikk påførte den utvilsomt store og langvarlige lidelser. Tilsvarende avliving av et landpattedyr, der dyret ble forlatt i såret og hjelpeløs tilstand og først avlivet etter flere timer, ville blitt fordømt på det sterkeste.

Dyrevernlovens bestemmelse om at dyr, inkludert fisk, ikke skal påføres unødig lidelse, må følges av alle, også dykkere. Det er ikke fritt frem å plage dyr så snart man kommer under havflata.

Fisk har samme grunnleggende nervesystemet som andre virveldyr når det gjelder oppfattelse av blant annet smerte.

Linker til artikler som viser at fisk har smertefølelse:

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/04/090430161242.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2983045.stm

Sitat fra artikkel i Den norske veterinærforenings tidsskrift:

”…fisk har anatomiske, nevrofysiologiske og biokjemiske forutsetninger for å føle smerte. I tillegg viser fisk adferd som er karakteristisk for en smertereaksjon på potensielt smertefulle stimuli.” (…) ”Denne
litteraturgjennomgangen har vist at smerte, frykt og ubehag sannsynligvis oppleves av fisk.”

(Sohlberg, S., Mejdell, C., Ranheim, B., Søli, N., «Oppfatter fisk smerte, frykt og ubehag? En litteraturgjennomgang», Norsk Veterinærtidsskrift 116, 429-435, 6/2004.) Abstract, s. 429 & s. 435:

På bakgrunn av den hensynsløse og helt unødige plagingen av et dyr som føler smerte og er omfattet av Dyrevernloven, begjærer NOAH Pål Branæs tiltalt og straffet for brudd på den nevnte paragraf i Dyrevernloven, og i henhold til straffebestemmelsen i Dyrevernlovens § 31.

Vennlig hilsen

Jenny Rolness
NOAH – for dyrs rettigheter

Bli medlem