NOAH logo

Ville dyr

10 jan. 2017: Ville dyr »

Dyrefiendtlige politikere presser igjennom at pelsnæringen får fortsette uendret på tvers av dyrevelferdsloven, og truer våre ville dyr, særlig ulven, med negative endringer i naturmangfoldloven. Les mer »

9 des. 2016: Ville dyr »

Mange dyr sliter med å finne mat på vinteren, og dessverre er det vanlig at flere fugler ikke overlever vinterhalvåret. - Heldigvis er det mulig å hjelpe dem! Les mer »

9 mar. 2016: Ville dyr »

Drammen er den første norske kommunen som tar et standpunkt mot den dyre- og naturfiendtlige gaupejakta! Les mer »

10 feb. 2016: Ville dyr »

NOAH deltok på Ulvens Dag i Østmarka, hvor kunnskap om og respekt for ulvene stod i fokus. Les Siri Martinsens appell her. Les mer »

3 feb. 2016: Ville dyr »

En forskrift som skal gi ville dyr nødvendig vern mot avliving i yngletiden har blitt utsatt gang på gang. Nå krever NOAH handling! Les mer »

21 apr. 2015: Ville dyr »

Den første dommen for ulovlig ulvejakt i Norge vitner om at faunakriminalitet nå tas mer på alvor. Les mer »

23 jul. 2014: Ville dyr »

Bare den siste måneden har NOAH anmeldt fire alvorlige mishandlingssaker mot måker, alle med døden til følge. Les mer »

17 jul. 2014: Ville dyr »

Roger Brendhagen er naturfotograf. Men hans portefølje strekker lengre enn ørnerygger og bjørnesmil. Han har også sansen for de mislikte og utstøtte. Les mer »

28 feb. 2014: Ville dyr »

Skuddpremie er en følge av et foreldet og forvrengt syn på dyr og natur. Naturens dyr fremstilles som "skadedyr" og drepes primært i den tro at det kan øke jegernes jaktutbytte. Les mer »

13 jun. 2013: Ville dyr »

NOAH følger opp saker som gjelder avliving av ville dyr i hekke- og yngletiden, og vi ber nå om tips om slik lovstridig avliving. Les mer »

6 mai. 2013: Ville dyr »

Nettet som er satt opp over handelshuset Berggården i Rørvik i Vikna kommune var ment å forebygge hekking, men fungerer i stedet som fangstnett. Les mer »

1 mar. 2013: Ville dyr »

Ulver NOAH har nå sendt inn klage til de to rovviltnemndene som nylig har fattet et vedtak om at enda et ulvepar i Hedmark nå skal kunne skytes. Les mer »

9 jan. 2013: Ville dyr »

En måned før utslippet i Akerselva offentliggjorde Mattilsynet et skriv hvor de stiller seg kritiske til rehabilitering av dyr som ikke er på listen over utrydningstruede arter. Les mer »

3 jan. 2013: Ville dyr »

Er ville dyr en "kostnad" som mennesker ikke skal akseptere? I norsk ulvedebatt høres det oftere slik ut. Les mer »

24 des. 2012: Ville dyr »

Seks ender har nå mistet livet etter at det rant ut antatte 19 000 liter fyringsolje i Akerselva, som følge av en lekkasje i Hafslunds anlegg på Ullevål rett før jul. Les mer »

22 nov. 2012: Ville dyr »

25 nordiske miljøorganisasjoner, blant disse NOAH, har nå gått sammen om et felles krav om at de nordiske regjeringene tar et større ansvar for å sikre ulvens framtid. Les mer »

13 mar. 2012: Ville dyr »

Hå kommune skal i formannskapesmøte 14. mars ta stilling til om skuddpremie på kråker skal videreføres for en ny toårs-periode. NOAH - for dyrs rettigheter har sendt et innspill der det vises til dokumentasjon som tyder på at vipebestandens tilbakegangs ikke skyldes kråker, men derimot det intensive jordbruket. Les mer »

1 des. 2011: Ville dyr »

I år diskuterte stortingspolitikerne rovdyr igjen. Et nytt forlik måtte til - men dessverre var det ikke rovdyrenes beste som sto på agendaen. Les mer »

2 nov. 2011: Ville dyr »

Snart blir det avgjort om det skal tillates en prøveordning med buejakt i Norge. Dyrene trenger DIN hjelp for å hindre at de blir utsatt for større lidelser. Les mer »

10 jun. 2011: Ville dyr »

Jorunn Bergflødt tok på grotesk måte livet av tre stålormer som var kommet inn i huset hennes på Re. Først klipte hun dem i to, og deretter helte hun varmt vann over dem. Les mer »