NOAH logo
Forsiden > Underholdningsindustri > Jakt og fangst

Jakt og fangst

21 des. 2016: Jakt og fangst »

NOAH er svært fornøyde med Klima- og miljødepartementet har tatt vår og andre miljøorganisasjoners klager til følge, og omgjort vedtak om lisensfelling av 32 ulver. Les mer »

21 okt. 2015: Jakt og fangst »

Noen jaktformer er så ekstreme i hva de utsetter dyrene for, at de er ulovlige i Norge. Slike jaktformer har nylig blitt vist som underholdning på norske TV-skjermer. Les mer »

12 aug. 2015: Jakt og fangst »

Troféjakt er en innbringende business for de få. Men det koster dyrene og vår fremtid dyrt. Les mer »

24 feb. 2015: Jakt og fangst »

NOAH har sendt Miljødirektoratet en anmodning om avslag på søknad om bjørnejakt med plotthund. Les mer »

25 sep. 2014: Jakt og fangst »

Etter å ha blitt tipset om at flere personer har lagt ut videoer og bilder som viser ulovlig jakt på mink i en lukket facebook-gruppe, har NOAH nå anmeldt åtte minkjegere. Les mer »

18 jun. 2014: Jakt og fangst »

Buejakt ble iår endelig avslått av departementet. Her finner du en kortfattet oppsummering av hvordan NOAH har jobbet for å sikre denne viktige seieren for dyrene. Les mer »

13 jun. 2014: Jakt og fangst »

Miljø- og klimadepartementet har nå satt ned foten for forsøk på jakt med pil og bue. Dette er en viktig seier for ville dyr, som NOAH har jobbet hardt for å vinne. Les mer »

9 apr. 2014: Jakt og fangst »

NOAH reagerer sterkt på at Senterpartiet nå har fremmet et representantforslag hvor de ønsker å åpne for en rekke per i dag ulovlige jaktformer, inkludert plotthundjakt. Les mer »

11 mar. 2014: Jakt og fangst »

Rådyr holder ofte sammen. Klima- og miljødepartementet skal nå avgjøre hvorvidt buejakt likevel skal innføres som en prøveordning i Norge. Vær med å fortell departementet hvorfor dette ikke må skje! Les mer »

9 jul. 2013: Jakt og fangst »

Ulver NOAH reagerer med vantro på at miljøvernministeren få dager etter at Miljødirektoratet avslo ulvejakt med hund, forskutterer tillatelse til slik jakt. Les mer »

1 jul. 2013: Jakt og fangst »

Dyreforsøket hvor hjorter skulle skytes med pil og bue er nå avslått i Forsøksdyrutvalget. Seieren er i stor grad takket være NOAH. Les mer »

13 jun. 2013: Jakt og fangst »

Hjort er offer for troféjakt. Rundt 30 hjorter på Svanøy hjortesenter skal etter planen avlives i et forsøk til høsten, i forbindelse med en utredning om drapseffekten ved buejakt. Les mer »

1 jan. 2013: Jakt og fangst »

Les utdrag fra boken "Vargen - den jagade jegaren" av Henrik Ekman. Les mer »

9 des. 2012: Jakt og fangst »

Etter intens innsats fra NOAH, ble det i sommer klart at jaktinteressene ikke fikk starte med buejakt. Les mer »

10 okt. 2012: Jakt og fangst »

Etter rovviltnemndendes vedtak om felling av totalt 12 ulver i årets lisensjakt, stiller NOAH-for dyrs rettigheter spørsmål ved nemndenes sammensetning. – Hvis nemndene er sammensatt av bønder, jegere og andre med særlige interesser i å fjerne rovdyr, kan de være ugyldige etter forvaltningsloven, sier Siri Martinsen i NOAH. Forvaltningsloven sier at en offentlig tjenestemann, og den som utfører tjenester eller arbeid [...] Les mer »

8 okt. 2012: Jakt og fangst »

Det som for jegerne er ”det vakreste eventyr” som de så frydefullt beskriver det – er for dyrene årets verste tid, der de jages og skytes for rekreasjon. Les mer »

15 jun. 2012: Jakt og fangst »

Miljøverndepartementet har vedtatt at det ikke blir prøveordning med buejakt - av hensyn til dyrene. Dette er en foreløpig seier for NOAH, som holdt innlegg for Miljøverndepartementet om denne saken. Les mer »

13 mar. 2012: Jakt og fangst »

Norges Buejegerforbund har søkt om å få gjennomføre en prøveordning med buejakt på rype og elg i Norge. Nå trenger vi din hjelp til å protestere. Les mer »

6 mar. 2012: Jakt og fangst »

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) anmeldes av NOAH- for dyrs rettigheter for å bryte dyrevelferdslovens bestemmelser i fastsettingen av nye jakttidsforskrifter. Les mer »

30 jan. 2012: Jakt og fangst »

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har gjort framlegg om jaktstart 1. september for hjort. Dette er i strid med dyrevelferdsloven og vil føre til omfattende tragedier. NOAH varsler anmeldelse dersom dette går gjennom. Les mer »