NOAH logo
Forsiden > Dyr i underholdning > Ulvejakta i Namsskogan… 2. sep 2007

Ulvejakta i Namsskogan familiepark må stanses

Kontakt: NOAH – for dyrs rettigheter, v/Jenny Berg-Rolness, tlf. 57 74 06 03, jb-r@online.no

NOAH leverer anmeldelse på Namsskogan familiepark mandag. Bakgrunnen er at NOAH mener jakten på den 3 måneder gamle ulvevalpen både er uetisk og unødvendig, og i strid med Dyrevernlovens krav om at dyr ikke skal påføres unødig lidelse.

NOAH mener at parken fører folk bak lyset når de hevder at de må skyte ulvevalpen for å hindre at den blander seg med ville dyr i naturen.

– En 3 måneder gammel valp kan ikke overleve på egen hånd slik at den blir i stand til å reprodusere, sier Jenny Berg-Rolness i NOAH, og stiller spørsmål ved om dette er en måte å kvitte seg med overskuddsdyr som likevel ville blitt avlivet.

– Parkledelsen har så langt ikke vært villige til å prøve andre metoder for å fange valpen, som bedøvelse eller provisoriske innhegninger med åte. Det hevdes at bedøvelse kan skade valpen, men ulvevalper i naturen bedøves stadig vekk i forskningsøyemed. Dette forsterker mistanken om at det kan være underliggende årsaker til at de dreper ulvevalpene. Det er en kjent sak at dyreparker kvitter seg med overskuddsdyr ved å avlive dem etter endt sesong.

– Ulvevalpen har nå vært forfulgt av jegere og hunder i 3 dager etter at hun såg broren bli skutt. Redsel for jegerne og hundene hindrer henne trolig i å vende tilbake til mora og flokken. Ulvens sterke flokktilhørighet tilsier at valpen vil søke tilbake så snart det blir litt ro rundt henne. Men parkledelsen nekter å bruke sunn fornuft, og ønsker bare å uskadeliggjøre valpen så fort som mulig, til tross for at hun ikke utgjør noen fare verken for folk, dyr eller faunaen.

– Denne horrible saken viser en av mange gode grunner til at folk bør boikotte dyreparker, sier Berg-Rolness.

Også i utlandet har saken vekt oppmerksomhet, og organisasjonen Canadian Voice for Animals har engasjert seg for å redde ulvevalpen.

Bli medlem