NOAH logo
Forsiden > Dyr i underholdning > Skadeskyting av ulvevalp… 5. sep 2007

Skadeskyting av ulvevalp i Namsskogan familiepark

Kontakt:

NOAH – for dyrs rettigheter, v/Jenny Berg-Rolness, jb-r@online.no

NOAH har fått bekreftet av viltnemnda som ettersøker ulvevalpen i Namsskogan dyrepark, at blodspor i området tyder på at valpen er skadeskutt.

– Det hevdes fra viltnemnda at det ble skutt under vanskelige forhold og i mørke, altså under forhold hvor det ikke skulle vært løsnet skudd. Likevel fortsetter parkens ledelse å fremheve at de har dyktige og kompetente folk som ivaretar saken på best mulig måte, sier Jenny Berg-Rolness i NOAH.

Parken har jaktet på ulvevalpen med jegere og hunder siden torsdag 30.09, til tross for at begge ulvevalpene da holdt seg i nærheten av ulveinnhegningen. Den første valpen ble skutt og drept torsdag kveld da den nærmet seg jegerne, den andre ble skutt etter søndag kveld da den befant seg i nærheten av innhegningen. Til tross for at rovdyrkyndige mener at ulvevalpen vil holde seg til flokken, noe det også har vist seg at den gjør, fastholder parkledelsen på sine metoder, som innebærer en desperat jakt i den hensikt å drepe valpen for å hindre at den blander seg med viltlevende dyr.

– Det har vært en rekke selvmotsigende uttalelser fra parkledelsen i denne saken, sier Berg-Rolness. – De hevder at de gav valpen ro til å vende tilbake til flokken de første dagene, men at den dessverre aldri kom tilbake. Samtidig sier leder i viltnemnda, Knut Berger, at valpen ble påskutt i nærheten av innhegningen søndag kveld. Det hevdes videre at bakgrunnen for at det ble løsnet skudd mot valpen var ordre fra DN om at valpen ikke under noen omstendighet skulle få blande seg med ville dyr i naturen. Men fra DN blir det opplyst at parken følger sin egen beredskapsplan, og at DN ikke ville hatt motforestillinger om det ble valgt langsiktige metoder som ikke innebar jakt. Valpene ble ikke avlivet som en ”siste utveg”, som parkledelsen hevder. Det har vært jegere i aksjon fra første stund, og den første valpen ble skutt samme dag som rømmingen skjedde. Parkledelsen har avvist alle innspill og har svart med å legge på røret når NOAH har foreslått alternative løsninger.

– Provisoriske innhegninger med utlagt åte er brukt med hell i andre sammenhenger, og injeksjonspil kunne trolig vært benyttet om ikke valpene var blitt skremt og jaget av jegerne i utgangspunktet, men hadde fått være i ro ved innhegningen der de befant seg da jakten startet, sier Berg-Rolness. – Denne saken tyder ikke på omtanke og respekt for dyr, og heller ikke om kompetanse på dyreadferd, noe man burde kunne forvente av personalet i en dyrepark.

NOAH mener det er behov for en skarp reaksjon fra Mattilsynets og rettsvesenets side når rømte dyr fra dyreparker, i dette tilfellet svært unge valper som har holdt seg i nærheten av familiegruppa, blir behandlet som farlige dyr som snarest mulig og for enhver pris må uskadeliggjøres – med store lidelser som følge.

NOAH har sendt anmeldelse på Namsskogan familiepark.

Bli medlem