NOAH logo
Forsiden > Dyr i underholdning > Forskergruppe uttaler… 17. nov 2008

Forskergruppe uttaler seg om elefanter i sirkus

En gruppe forskere har kommet med en felles uttalelse om elefanter i sirkus. Forskerne jobber sammen på et prosjekt som kartlegger elefantenes atferd og promoterer deres bevaring og velferd. Forskernes vurdering er at bruk av elefanter i sirkus er uforsvarlig og uetisk.

I det fri er elefanter i stor bevegelse, de legger ut på lange vandringer hver eneste dag. Elefanter er intelligente dyr som kommuniserer utrakt med hverandre. De er svært sosiale og avhengig av å leve sammen i matriarkalske grupper. Det er lett å skjønne at slike behov for bevegelse og sosialt samkvem med egen art ikke blir ivaretatt i et sirkus, hvor dyrene fraktes over store avstander i trange trailerhengere og oppbevares i små innhegninger.

Forskergruppen uttaler videre at det er krevende å kontrollere og domestisere så store og tunge dyr. Maktbruk blir uunngåelig, og det benyttes blant annet pisk og elektrisitet for å styre elefantens atferd i riktig retning. Elefantene har svært god hukommelse, de glemmer ikke ubehag de påføres og kan dermed være en fare mot publikum, dyrepasserne og seg selv.

Elefanter bør behandles med empati og respekt, mener forskerne, og de kaller bruk av elefanter i sirkus uetisk og anmoder om at bruken av elefanter som underholdning i sirkus opphører.

Mer om dette hos Amboseli Trust For Elephants og About Circuses.

Bli medlem