NOAH logo
Forsiden > Dyr i underholdning > Sirkus Agora konkurs 17. nov 2008

Sirkus Agora konkurs

7.11.08 kom meldingen om at sirkus Agora er konkurs – den utløsende faktor skal være en tur til Island, men også «senkede publikumstall», ifølge sirkuset. NOAH – for dyrs rettigheter mener «nysirkus» uten dyr er veien å gå for å overleve i sirkusbransjen.

– Man skal ikke utelukke at Sikrus Agora hadde stått seg mye bedre økonomisk om de for flere år siden hadde kuttet ut dyrenumrene. Den økende bevisstheten om at sirkus påfører dyrene lidelser og uakseptable begrensninger i livsutfoldelsen, må nødvednigvis føre til senkede besøkstall for sirkus med dyr. «Nysirkus» uten dyr opplever ikke noe av den negative oppmerksomheten som dyresirkus får, tvert imot opplever slike sirkus en stor og økende popularitet både i Europa og USA. Det første nysirkuset, Sirque de Soleil, er et av verdens mest populære sirkus, sier pressekontakt i NOAH, Siri Martinsen.

– NOAH oppfordrer Sirkus Agoras artister til å slutte seg til nysirkustrenden, og ønsker dem lykke til i et eventuelt forsøk på å gjenopprette sirkuset – vel og merke uten dyrenumre. Dyrefrie sirkus nyter popularitet, at de utelukkende baserer seg på frivilige menneskelige artister, og ikke «dyre-artister» som er tvunget til å underholde, gjør disse sirkusene mer etiske, noe som også kan gjøre dem langt mer lønnsomme enn sirkus som må slite med negativ publisitet. Nysirkus er definitivt veien å gå for sirkus som vil overleve! Sirkus Agora er for sent ute til å bli Norges første nysirkus, men de kan bli Norges første sirkus som går over fra dyrenumre til å bli nysirkus. Da vil de få NOAHs fulle støtte!, avslutter Martinsen.

Bli medlem