NOAH logo
Forsiden > Dyr i underholdning > Rødt foreslår forbud… 5. mar 2014

Rødt foreslår forbud mot sirkuselefanter i Oslo

Partiet Rødt har nå foreslått å forby framvisning av eksotiske dyr, inkludert elefanter, i sirkus i Oslo. NOAH oppfordrer deg til å skrive et hyggelig brev til bystyrets representanter og be dem stemme for forslaget!

Inspirert av lokale forslag mot forbud mot sirkuselefanter som har vært framlagt av ulike partier i både Lillehammer, Fredrikstad og Tromsø den siste tiden, har nå partiet Rødt fremmet forslaget her i Oslo. Forslaget skal mest sannsynlig behandles av Oslo bystyres finanskomité allerede 19. mars, og vil senere bli vurdert i bystyret.

Fra NOAHs markering for sirkuselefantene utenfor Stortinget i juni.

Fra NOAHs markering for sirkuselefantene utenfor Stortinget i juni.

NOAH selvsagt svært glade for at Rødt tar lokalt ansvar for sirkuselefantene, og følger nå opp saken tett. Vi har allerede tatt kontakt med alle byrådsrepresentantene og gitt dem informasjon om forholdene for sirkusdyr, og oppfordret dem til å stemme for forslaget.

Nå ber vi også deg om å engasjere deg i denne viktige avgjørelsen! Om et lokalt forbud mot sirkuselefanter vedtas i Norges hovedstad vil dette være et svært viktig signal til Landbruksdepartementet om at denne typen bruk av dyr ikke lenger aksepteres.

Hva kan du gjøre?

Skriv et hyggelig og saklig brev til gruppelederne i de ulike partienes bystyregrupper, hvor du ber deres parti stemme for forslaget. Det beste er om du formulerer deg med dine egne ord, slik at politikerne ser at dette er et tema som faktisk engasjerer mange.

Navn og kontaktinformasjon til gruppelederne i bystyret finner du her. Trykk på hvert enkelt navn for å få opp e-postadressene.

Er du usikker på hva du skal skrive? Her kommer litt informasjon du kan basere brevet ditt på:

  • Fagmiljøet og veterinærer er allerede enige om at hold av elefanter i sirkus ikke er dyrevelferdsmessig forsvarlig. Et forbud er allerede foreslått av Mattilsynet flere ganger, og støttes også av blant andre Veterinærforeningen, Veterinærinstututtet og Rådet for dyreetikk.
  • Trening av sirkuselefanter foregår på en svært smertevoldende måte, ved hjelp av elefantkrok. Elefantkrok er forbudt i Norge, men da dyrene som brukes i norske sirkus eies av omreisende dyretemmere, reguleres ikke treningen av norske myndigheter.
  • Elefanter er sosiale dyr, som i det fri beveger seg i flokker over store avstander. I sirkusene holdes dyrene fastlenket eller i trange innhegninger, hvor de ikke får utløp for sine naturlige behov.
  • Bruk av elefanter i sirkus er av dyrevelferdshensyn forbudt i en rekke land (årstall for vedtak): Finland (1996),1) Østerrike (2005),1) Bolivia (2009),2) India (2009),3) Bosnia-Herzegovina (2009),4)  Kina (2010),5) Peru (2011),6) Hellas (2012),7) Nederland (2012),8)  Slovenia (2013),9) Costa Rica (2013),10) Kypros (2013),11) Belgia (2013),12) Katalonia (2013),13) El Salvador (2013),14)  England (2013),15) Tyskland (2011, formaliteter gjenstår for endelig vedtak),16) Sverige (lov berammet å vedtas i 2014).17)

NOAH takker alle som engasjerer seg i denne saken!

Bli medlem