NOAH logo
Forsiden > Dyr i underholdning > Pressemelding: Dramatisk… 2. apr 2012

Pressemelding: Dramatisk elefantrømming fra sirkus skaper krav om forbud verden over

Pressemelding 30. mars 2012

Elefanten Baby rømte denne uken fra et sirkus i Irland, og ble med nød og neppe fanget inn igjen av dyretrenerne i byen Blackpool. Hun eies av familien Gärtner som har turnert mye i Norge, og som tidligere har hatt med Baby på forestillinger med norske sirkus.

Film av hendelsen viser at situasjonen er ute av kontroll, og at elefanten rømmer tross trenernes smertefulle disiplinering. En video filmet av en kontormedarbeider som jobbet i nærheten av sirkuset, viser at trenerne skriker til elefanten og drar i henne med hjelp av en såkalt «elefantkrok». Det er en stokk med en jernspiss på enden som brukes i trening av elefanter, og har også blitt dokumentert brukt i Norge flere ganger.

I etterkant av hendelsen har det oppstått debatt om både sikkerhet ved bruk av eksotiske dyr i sirkus og de dyrevernmessige problemene ved sirkusenes bruk av dyr.
NOAH – for dyrs rettigheter håper nå Landbruksdepartementet vil ferdigstille et forslag om elefantforbud som ble anbefalt fra Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for snart to år siden.  Saken ligger hos landbruksminister Lars Peder Brekk og Landbruksdepartementet, og har blitt trenert i urimelig lang tid. NOAH har jobbet for et forbud mot elefanter på sirkus i mange år og dokumentasjonen av de dyrevelferdsmessige problemene er sterk.
– Episoder med elefanter som klarer å rømme fra sirkus forekommer jevnlig tross den harde kontrollen over dyrene blant annet ved hjelp av smertefulle metoder. Selv om slike episoder oftest fremkaller krav om forbud mot bruk av slike dyr for å beskytte menensker mot fare, vil NOAH påpeke at hensynet til dyrene også tilsier at forbud mot elefanter kommer på plass raskt også i Norge, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH.
– Landbruksdepartementet har hatt mer enn god nok tid på seg i forhold til denne saken, og vi håper de kommer til en avgjørelse nå slik at dyrene skal slippe å lide i flere år til på norske sirkus, sier koordinator for NOAHs sirkuskampanje Thomas Olsen.
Bli medlem