NOAH logo
Forsiden > Dyr i underholdning > NOAH protesterer mot… 22. nov 2007

NOAH protesterer mot løveimport

Dyreparken i Kristansand planlegger å importere tre løver fra dyrehager i Danmark – to hunner og en hann. Dermed har de tenkt seg løveavl – og fortsettelse av å produsere dyr for fangenskap.

Siri Martinsen fra NOAH debatterte 29.3 med dyrehagens representant i både Kanal 24 og P4 «1730», i tillegg til at P3s «osenbanden» tok saken.

– Dyreparken har tenkt til å sette en løveflokk i et område på 5 mål – dette er en parkeringsplass, ikke et naturlig areal for løver som skal være på savannene. Dyrehagene hevder selv at de lærer publikum om dyr, men de lærer oss egentlig hvordan dyr ikke skal ha det. Ville dyr hører ikke hjemme innesperret i innhegninger for å bli beglodd for undeholdningens skyld, sier Martinsen

– Selv om dyrehageindustrien har blitt refset fra Rådet for Dyreetikk om at de avler dyreunger som raskt blir avlivet igjen, fortsetter de med denne anvarsløse avlen for å få opp publikumstallene. Dyrehager er en form for underholdning som ikke hører hjemme i et opplyst samfunn, sier hun.

Du kan hjelpe til ved å sende en protestmail direkte til Kristiansand Dyrepark: http://www.dyreparken.com/index.jsp?a=28352

Bli medlem