NOAH logo
Forsiden > Dyr i underholdning > NOAH og ADI lanserer… 4. okt 2005

NOAH og ADI lanserer kampanje mot dyr i sirkus: Tvunget til å underholde

NOAH – for dyrs rettigheter og Animal Defenders International (ADI) har filmet og fotografert forholdene for dyr i norske og internasjonale sirkus frem til 2005. Dette har resultert i rapporten og filmen «Tvunget til å underholde» som lanseres på tirsdag. Her avsløres den globale sirkusindustriens skyggesider: Endeløse dyretransporter, timesvis med fastlenking og innesperring, meningsløse kunster og trening med vold.

Til tross for signaler i Dyrevernmeldingen om at det skal tas utstrakt hensyn til dyrs naturlige behov, tillates det fremdeles at dyr frarøves et liv i frihet for å bli underholdning på sirkus. Gjennom rapporten og filmen»Tvunget til å underholde» ber NOAH og ADI om å sette en stopper for overgrepene gjennom å forby sirkus med dyr.

Tvunget til å underholde

– Dyrevernmeldingen ga signaler om at det skulle tas utstrakt hensyn til dyrs naturlige behov. En av de første postene på politikernes agenda burde derfor være å forby dyr i sirkus. Det finnes neppe noe mer unaturlig enn livet disse dyrene må utholde. Hester som står bundet til en stolpe mesteparten av dagen, elefanter som er lenket fast, hunder i bur og kameler bundet til transportvogner – sirkuset frarøver alle disse dyrene livskvalitet bare for underholdningens skyld. Selv om sirkus-illusjonen prøver å gi inntrykk av noe annet, er disse dyrene faktisk tvunget til å underholde, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH- for dyrs rettigheter.

Kampanjen mot sirkus er et samarbeid med Animal Defenders International, som har dokumentert dyremishandling i sirkus over hele verden. ADIs undersøkelser de siste ti årene har vist at selv med de beste intensjoner, kan ikke sirkus oppfylle dyrs mest basale behov. Ingen annen industri er basert på å flytte rundt på dyrene konstant, og tvinge dem til å lære unaturlige underholdningsnumre.

Pisking og slag

Jeg har sett dyr bli pisket og slått med jernstenger for å lære slike øvelser, og dyr som lever under forhold som ikke gir dem noe utløp for naturlige behov. Jeg håper folk vil se denne filmen og oppdage hva som ligger bak sirkusets fasade. Det er på tide å få en slutt på denne unødvendige lidelsen, sier Phillips.

Phillips bekrefter at sirkus er en internasjonal industri, og at forholdene på ingen måte er “bedre” i Norge enn i andre land:

– Vi er glade for å samarbeide med NOAH i denne offensiven for å få slutt på at dyr lider for underholdningens skyld i Norge. Vi har vært vitne til hvor dårlige tilstandene er for dyr i norske sirkus, og særlig elefantene må utholde et unaturlig og ugjestmidt klima i nord. sier Phillips.
Støtte fra forskere

Kampanjens budskap støttes også av fremtredende forskere. Joyce Poole, ekspert på elefantkommunikasjon, bekrefter at sirkus ikke er noe egnet sted for dyrene hun har studert i 30 år:

– Elefanter i sirkus er innesperret og fastlenket i timesvis, de kjøpes og selges, blir adskilt fra sin familie og flyttes rundt kontinuetlig. En elefants rette plass er i naturen sammen med famlien og flokkmedlemmene. Den totalt unaturlige tilværelsen for elefanter i fangenskap i et sirkus er en tragedie, og det å tillate en slik praksis å fortsette er uforsvarlig og uetisk. Jeg er ikke for bruken av dyr som underholdningsobjekter i sirkus, sier Poole.

Vranglære fra sirkusene

NOAH mener norske politikere bryter med en av de viktigeste konklusjonene i Dyrevernmeldingen – satsing på kunnskap og adferdsforskning – ved å tillate bruk av dyr i sirkus:

– Sirkus lærer barn at dyr hører hjemme i bur og lenker, at dyr med tvangsadferd er helt normalt og at dyr er skapt for å utføre kunster og klovnerier. Sirkus villeder barn og skaper en vrangforestilling om dyr. Med den kunnskapen vi har om dyr i dag, kan ikke dyrehold i sirkus lenger tillates, avslutter Siri Martinsen

Se: www.sirkus.info

Bli medlem