NOAH logo
Forsiden > Dyr i underholdning > NOAH og ADI lanserer… 9. apr 2005

NOAH og ADI lanserer film og rapport mot sirkus

Nemi-skaper Lise Myhre, skuespiller Ane Dahl Torp, Idol-artist Mari Vestbø og skuespiller Karl Sundby støtter kravet om dyrefrie sirkus

Kontakt:
Siri Martinsen, leder: 95944499
Odd Harald Eidsmo, daglig leder: 95760672

NOAH – for dyrs rettigheter og Animal Defenders International (ADI) lanserer filmen og rapporten «Tvunget til å underholde» om sirkusdyrenes lidelser i Norge og andre land. Trening med vold og liv i lenker og trange kontainere er virkeligheten for verdens sirkusdyr. Sirkusindustrien er en internasjonal geskjeft hvor dyrene sendes fra land til land for brukes i underholdning. Derfor må også arbeidet mot sirkus være internasjonalt.

Vi inviterer herved til pressekonferanse med lansering av filmen.

Dato: 12. april 2005
Tidspunkt: 12:00
Sted: Møterom 6, Oslo Kongressenter Folkets Hus BA, Youngstorget 11, Oslo.

– Dyrevernmeldingen ga signaler om at det skulle tas utstrakt hensyn til dyrs naturlige behov. En av de første postene på politikernes agenda burde derfor være å forby dyr i sirkus, for det finnes neppe noe mer unaturlig enn livet disse dyrene må utholde. Hester som står bundet til en stolpe mesteparten av dagen, elefanter som er lenket fast, hunder i bur og kameler bundet til transportvogner – sirkuset frarøver alle disse dyrene livskvalitet bare for underholdningens skyld. Selv om sirkus-illusjonen prøver å gi inntrykk av noe annet, er disse dyrene faktisk tvunget til å underholde, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH- for dyrs rettigheter.

Kampanjen mot sirkus er et samarbeid med Animal Defenders International, som har dokumentert dyremishandling i sirkus over hele verden. Tim Phillips, Campaigns Director i Animal Defenders International, har arbeidet undercover i sirkus og filmet timesvis av mishandling og stereotypier. Han er produsent av filmen «Tvunget til å underholde», og deltar på pressekonferansen:

– ADIs undersøkelser de siste ti årene har vist at selv med de beste intensjoner, kan ikke sirkuset oppfylle dyrs mest basale behov. Ingen annen industri er basert på å flytte rundt på dyrene konstant, og tvinge dem til å lære unaturlige underholdningsnumre. Jeg har sett dyr bli pisket og slått med jernstenger for å lære slike øvelser, og dyr som lever under forhold som ikke gir dem noe utløp for naturlige behov. Jeg håper folk vil se denne filmen og oppdage hva som ligger bak sirkusets fasade. Det er på tide å få en slutt på denne unødvendige lidelsen, sier Phillips.

Phillips bekrefter at sirkus er en internasjonal industri, og at forholdene på ingen måte er «bedre» i Norge enn i andre land:

– Vi er glade for å samarbeide med NOAH i denne offensiven for å få slutt på at dyr lider for underholdningens skyld i Norge. Vi har vært vitne til hvor dårlige tilstandene er for dyr i norske sirkus, og særlig elefantene må utholde et unaturlig og ugjestmidt klima i nord. sier Phillips.

Kampanjens budskap støttes også av fremtredende forskere. Joyce Poole, ekspert på elefantkommunikasjon, bekrefter at sirkus ikke er noe egnet sted for dyrene hun har studert i 30 år:

– Elefanter i sirkus er innesperret og fastlenket i timesvis, de kjøpes og selges, blir adskilt fra sin familie og flyttes rundt kontinuetlig. En elefants rette plass er i naturen sammen med famlien og flokkmedlemmene. Den totalt unaturlige tilværelsen for elefanter i fangenskap i et sirkus er en tragedie, og det å tillate en slik praksis å fortsette er uforsvarlig og uetisk. Jeg er ikke for bruken av dyr som underholdningsobjekter i sirkus, sier Poole.

NOAH mener norske politikere bryter med en av de viktigeste konklusjonene i Dyrevernmeldingen – satsing på kunnskap og adferdsforskning – ved å tillate bruk av dyr i sirkus:

– Sirkus lærer barn at dyr hører hjemme i bur og lenker, at dyr med tvangsadferd er helt normalt og at dyr er skapt for å utføre kunster og klovnerier. Sirkus villeder barn og skaper en vrangforestilling om dyr. Med den kunnskapen vi har om dyr i dag, kan ikke dyrehold i sirkus lenger tillates, avslutter Siri Martinsen.

Artister som deltar i og støtter lanseringen:

Lise Myhre, Nemi-skaper:
– Jeg støtter kravet fra NOAH og ADI om forbud mot bruk av dyr i sirkus. Det er absurd å sperre dyr inne i bur og kontainere eller holde dem i lenker, ganske enkelt for å underholdningens skyld. De som tror at dyr balanserer oppå hverandre eller står på hodet av egen fri vilje, bør se filmen «Tvunget til å underholde». Vi bør ha kommet lenger i våre dager enn å tillate en tradisjon med aner tilbake til «freakshows”.

Mari Vestbø, Idol-artist:
– For menneskelige artister er det gøy å opptre, men dyr må sperres inne og blir tvunget til underholde. Dyr burde ha rett til å utfole seg i frihet, ikke leve i bur og transportvogner på sirkus. Jeg oppfordrer alle til å delta aktivt i NOAHs kampanje for dyrefrie sirkus, og se filmen «Tvunget til å underholde» fra NOAH.

Ane Dahl Torp, skuespiller:
– Jeg har sett filmen «Tvunget til å underholde» av NOAH og ADI, og ble sjokkert over sirkusenes behandling av dyrene. Det er galt at dyr holdes ifangenskap under slike forhold, og jeg vil ikke at man skal underholdes av dyr som er redde, understimulerte og rent ut sagt plaget.»

Karl Sundby, skuespiller:
– Som artister kan vi med rette si at scenen er vår verden, vi ønsker å gi publikum opplevelser, skape illusjoner og inspirere til fantasi. Men scenen er ikke dyrenes verden – deres verden er naturen. Dyr er ikke frivillige artister. Det er en illusjon vi ikke må skape. Jeg støtter NOAHs og ADIs krav om dyrefrie sirkus, og oppfordrer alle sirkusdirektører til å ta dette til følge.

___

Relaterte mediaoppslag:
-Føler meg priviligert som blir spurt av NOAH [Haugesunds Avis 10.04.05]

Bli medlem