NOAH logo
Forsiden > Dyr i underholdning > Mattilsynet foreslår… 31. jul 2009

Mattilsynet foreslår endelig et elefant-forbud på norske sirkus!

Mattilsynet har nå laget en «positivliste» over hvilke dyr som skal være tillatt på sirkus, mer enn 5 år etter at den ble først lovet. Elefant-forbud er endelig foreslått, men dessverre har Mattilsynet valgt å inkludere dyr på en liste som ideelt skulle vært helt blank.

Selv om det er en seier at elefanter blir tatt av listen over dyr som kan brukes, er det dessverre fortsatt mange andre dyr på listen. Det er også foreslått en overgangstid på 5 år for elefantforbudet.

I en rapport fra mattilsynet står følgende:

«Asiatisk elefant (…) har viktige velferdsbehov som vanskelig lar seg tilfredsstille under sirkusforhold. Viktige, dyrevelferdsmessige hensyn taler derfor for at denne arten forbys i sirkus. Selv om det kan se ut som om fenomenet asiatisk elefant i sirkus i Europa vil dø ut av seg selv om 10-20 år, mener derfor Mattilsynet at det er nødvendig med et norsk forbud mot slik bruk av dyr. Et forbud mot bruk av asiatisk elefant i sirkus har imidlertid negative økonomiske konsekvenser for sirkusene, noe som taler for at  sirkusene gis en viss tid til tilpasning. Vi foreslår derfor å gi mulighet for å dispensere fra forbudet mot asiatisk elefant i sirkus frem til 1. januar 2014 (jf. forskriftsutkast).»

– Dersom ingen av sirkusene får anledning til å tjene penger på å plage elefanter, vil det selvsagt ikke bli noen «negative økonomiske konsekvenser» ut av dette: Folk går på sirkus først og fremst for å more barna, ikke for å vise dem fastlenkede elefanter som Mattilsynet selv definerer som uforsvarlig. Det er en merkverdig inkonsekvens i å si at elefanter har det dårlig i sirkus, men samtidig tillate sirkusene å plage dem i fem år til av «økonomiske» hensyn…, sier koordinator for NOAHs sirkus-kampanje, Thomas Hvål Olsen.

NOAH påpeker at sirkusene selv ikke disponerer de fleste av dyrene som blir brukt, men at de blir leid inn for hver sesong fra dyretrenere fra andre land.

– Det er ingen grunn for å innføre en overgangstid, det burde bli forbudt med elefanter fra og med 2010. Det er ingenting som tilsier at mattilsynet skal velge sirkusenes krav om elefanter på sirkus over dyrenes velferd, sier Hvål Olsen.

Dyr i sirkus blir stadig mer kontroversielt verden over: Nylig ble det avslørt systematisk mishandling av elefanter i det største sirkuset med dyr i USA, og filmavsløringen har gått verden rundt (http://www.ringlingbeatsanimals.com/) Sirkuset har nå blitt anmeldt. Samtidig har Bolivia vedtatt forbud mot alle arter av dyr i sirkus. I flere land – som Croatia, Singapore, Israel, Finnland og Costa Rica – finnes det allerede restriksjoner for hvilke dyrearter som er lov å utnytte i sirkus.

NOAH har vært i kontakt med Mattilsynet og fått beskjed om at høringen om bl.a. elefantforbud meget snart vil bli sendt ut. Når dyr i sirkus nå er politisk aktuelt, håper NOAH at politikerne velger å være fremtidsrettet istedenfor bakstreversk:

– Vi ser på det som en seier at elefantene, sirkusenes symbol-art, er ute av listen, og det betyr at 20 års informasjon og kampanje-arbeid fra NOAH har hatt en effekt. Vi har også allerede vunnet kampen i forhold til dyr som zebra, sjøløve og andre eksotiske arter – disse vil slippe å være i norske sirkus heretter. Men vi ser samtidig på det som en selvmotsigelse å definere noen dyr som «egnet» til å leve sitt liv i trange innhegninger og transportvogner, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

– Bolivia har nylig innført forbud mot bruk av alle dyrearter på sirkus – hvorfor skal Norge være dårligere? Også nordmenn bør kunne more seg mer over godt artisteri enn over misbruk og fangenskap av dyr. Fremvisning av dyr i sirkus hører fortiden til, skal vi dømme etter det engasjement vi opplever fra publikum i forhold til vårt arbeid for å stoppe utnytting av dyr for underholdningens skyld, avslutter Martinsen.

Kontakt:
Veterinær Siri Martinsen, tlf. 959 444 99
Koordinator for sirkus-kampanjen Thomas Hvål Olsen, tlf. 934 51 506

Bli medlem