NOAH logo
Forsiden > Dyr i underholdning > Isbjørnen «Knut»: Dyrepa… 18. apr 2007

Isbjørnen «Knut»: Dyreparker profiterer på tragedier

NOAH – for dyrs rettigheter reagerer på Polar Zoos fremstilling om at de ønsker isbjørnungen i parken for hans egen skyld. Så lenge isbjørnen skal være en «attraksjon» for mennesker, fortsetter tragedien, mener NOAH.

Isbjørnungen «Knut» i Berlin Zoo har allerede bidratt til store mengder klingende mynt i dyreparkens kasse, men hans historie er en sammenhengende tragedie.

– Isbjørnungens mor avviste sine to barn, men ingen spør hvorfor hun oppførte seg slik. Faktum er at over 50% av isbjørner født i fangenskap dør før de er ett år gamle, og grunnen er ofte nettopp at mødrene ikke er i stand til å ta seg av barna fordi stress og frustrasjon rett og slett gjør dem syke. Man vet at isbjørner i dyrehager lider av stress – de er blant de dyr som utfører mest stereotyp adferd i dyrehager. Man vet også at langvarig stress kan utløse depresjonslignende tilstander hos dyr. Det kan bl.a. gi seg utslag i en manglende evne til å ta seg av ungene sine, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

– I vill tilstand er isbjørnmødre svært omsorgsfulle, og forsvarer ungene med livet som innsats. Isbjørnene vokser opp med en sosial relasjon til mor og søsken, og må ikke klare seg selv før de er rundt 2 år. Den lille isbjørnen i Berlin har ingen sosial kontakt med andre bjørner, og vil miste menneskene han ser på som «foreldre» lenge før dette er naturlig for ham. Det er da toppen av frekkhet når dyreparken fremstiller det som om de har reddet ham: De har tvert imot revet livsgrunnlaget bort under beina på ham ved å frata hans mor muligheten til et normalt liv og gjøre henne for syk til å ta vare på egne unger, sier Martinsen.

Martinsen påpeker at utnyttingen fortsetter hvis «Knut» kommer til Polar Zoo:

– Polar Zoo har lenge prøvd å få tak i en isbjørn som «trekkplaster», til tross for at isbjørnforskere har advart mot at parken ikke vil kunne gi gode forhold for en isbjørn. Det er tydelig at profitthensynet styrer parkens vurdering. 40 mål som de har tenkt å tilby bjørnen er faktisk ikke store plassen for et dyr som vandrer lange strekninger daglig i det fri – det vil ta ham bare få sekunder å bevege seg fra den ene enden av en slik innhegning til den andre, sier Martinsen.

– Polar Zoo fremstiller det som om de vil redde livet til isbjørnen ved å motta ham, men avliving eller utstilling bør ikke være de eneste alternativene. Pengene som Berlin Zoo allerede har tjent på hans bekostning, burde komme isbjørnen til gode ved at man finner løsninger som tilfredsstiller bjørnens krav til bevegelse og sosial adferd i et miljø hvor han ikke fremstilles som en publikumsattraksjon: Det er rett og slett negativt for både ham og andre isbjørner at disse dyrene stilles ut i parker og dermed gir inntrykk av at det er greit å ha dem i fangenskap. Isbjørner lider både mentalt og helsemessig i fangenskap og man burde umiddelbart stoppe all avl, og arbeide mot å forflytte de som allerede lever i parker til naturlige områder hvor de kan få reelle bevegelsesmuligheter, påpeker Martinsen.

Polar Zoo har tvert imot uttalt at de ønsker å avle på isbjørner og få «små bamser» som igjen kan være nye publikumsattraksjoner:

– Tanker om å føde nye dyr inn i fangenskap, avslører at de ikke har dyrenes beste for øye. Hvor skal de gjøre av nye isbjørner – selge dem til andre dyrehager eller ta livet av dem? Polar Zoo har tidligere tatt livet av mange dyr, og som dyreparker flest etterstreber de så mange fødsler som mulig for å trekke publikum som vil se dyreunger – og så drepes ungene etterhvert for å gjøre plass til nye. Samtidig prøver de å gi inntrykk av at de bidrar til å verne dyr – men isbjørnens livsvilkår i det fri bedres overhodet ikke av at bjørneunger fødes og dør i fangenskap rundt i Europa. Dyreparkenes verne-prat er en stor bløff. Dyreparker handler om å profitere på dyretragedier, avslutter Martinsen.

For mer informasjon, kontakt: Siri Martinsen, tlf: 959 444 99

Bli medlem