NOAH logo
Forsiden > Kronikker

Kronikker

2 nov. 2015: Dyrs rettsvern »

Mange mennesker liker å spise kjøtt, men få liker å skade eller drepe andre følende vesener. Disse holdningene er motstridende og skaper et ''kjøtt-paradoks"; folk misliker å gjøre dyr vondt samtidig som de liker å spise dem. Les mer »

9 jul. 2014: Selfangst »

Dr. Andrew Butterworth er veterinær og foreleser i “animal sciences” ved Universitetet i Bristol. Han har publisert flere vitenskaplige artikler om sjøpattedyr, seler og selfangst. Les mer »

3 apr. 2014: Landbruk »

Det er mye i Nationens lederartikkel "En lykkelig gris blir aldri billig" som NOAH gladelig kan stille seg bak. Men det er likevel en viktig erkjennelse som mangler. Les mer »

4 feb. 2013: Dyrs rettsvern »

Pelsdyrnæringen er viktig for Senterpartiet (SP). Men ikke bare pelsdyrnæringen; en rekke former for dyrehold som kritiseres som uetisk, kan gjemme seg under partiets vinger. Les mer »

24 des. 2012: Dyrs rettsvern »

I flere stater i USA er nå ulvene tatt vekk fra listen over arter som skal beskyttes - ikke på grunnlag av vitenskaplige hensyn, men på grunn av press fra ulvemotstandere. Les mer »

14 nov. 2012: Oppdrett og fangst »

Pelsdyrene er ikke de eneste dyrene som er i stand til å lide i fangenskap. Men pelsdyrene er blant de dyrene som i størst grad utfordrer dyrevelferdslovens aksept av lidelse. Les mer »

27 jan. 2012: Forsøksdyrindustri »

Michael Balls er professor i zoologi, styreleder av Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments og redaktør av vitenskapstidsskriftet Alternatives to Laboratory Animals. Les mer »

1 des. 2011: Dyrs rettsvern »

Espen Gamlund er filosof og førsteamanuensis i filosofi ved. Universitetet i Bergen. Gamlund jobber med etikk og politisk filosofi, og er spesielt opptatt av etiske perspektiver på dyr og miljø. Les mer »

1 sep. 2011: Dyrs rettsvern »

Carin Holmberg forsker på vold og maktforhold i familie- og par-relasjoner, og har skrevet flere fagbøker, bl.a. "Med husbondens röst: om våld mot djur i misshandelsrelationer". Les mer »

1 mar. 2011: Dyrs rettsvern »

Har dyr moralske rettigheter? Hva slags juridisk status bør de ha? Les mer »

30 sep. 2010: Landbruk »

"Carnisme" er en term for å beskrive det utbredte, usynlige meningssystemet, eller ideologien, som preger mennesker som spiser (visse) dyr. Les mer »

1 jun. 2010: Landbruk »

Forskergrupper har vist at vegetariske dietter har betydelige helsefordeler og kan bidra til å forebygge sykdommer som kreft, type 2 diabetes og hjertesykdommer. Les mer »

24 feb. 2010: Ville dyr »

På nytt ble tema oljesøl og oljeskadet fugl aktualisert da FullCity havarerte på Telemarkskysten siste dag i juli i år. Les mer »

24 feb. 2010: Fiskeindustri »

David Lavigne Et hvert sted hvor bestander av sjøpattedyr eksisterer side om side med kommersielle fiskerier er det et potensial for forskjellige former for konflikt. Les mer »

23 feb. 2010: Dyrs rettsvern »

Ragnhild Sollund I Havana så jeg, på en tur gjennom en fargerik gate, et syn som har forfulgt meg i mange år. I en dyp brønn med et gitter over, så jeg nederst i brønnen en stor havskilpadde. Les mer »

13 sep. 2008: Store rovdyr »

Steinar Lem liten ”Hva skal vi med ulv?”, spurte en eldre kvinne under et debattmøte om rovdyr på Elverum nylig. Les mer »

17 mai. 2008: Dyrs rettsvern »

Bjarne Braastad Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Mattilsynet har ansvar for dyrevelferd i Norge, dels via lover og forskrifter, og dels via det offentlige arbeidet som dyrevernsnemndene utfører. En ny lov om dyrevelferd har vært på høring. Les mer »

1 mar. 2007: Dyrs rettsvern »

Helena Pedersen Pedagog Helena Pedersen utga i 2007 doktoravhandlingen ”The School and the Animal Other”, om hvordan skoler bidrar til å forme elevenes forhold til dyr. Les mer »

1 feb. 2007: Dyrs rettsvern »

Toralf Metveit Ordet mat er lite relevant, når talen er om levende dyr i sin alminnelighet. Det skurrer for meg, rent språklig, når Mattilsynet som forvaltningsorgan skal se til at dyrevernregelverket blir etterlevd. Les mer »

1 jan. 2007: Selfangst »

Terje Lislevand Har norske myndigheter rett når de påstår at sel- og hvalfangst er nødvendig for å opprettholde den økologiske balansen i havet? Les mer »