NOAH logo
Forsiden > Store rovdyr > Uetisk skuddpremie på… 17. nov 2008

Uetisk skuddpremie på gaupe i Suldal Kommune

NOAH – for dyrs rettigheter tar sterk avstand fra skuddpremie som virkemiddel for å motivere jegere til å felle gauper, da dette kan medføre økt fare for skadeskyting og forsterket fokus på gaupa som ”skadedyr”.

På landsbasis ble det i 2007 dokumentert og erstattet 515 sauer som gaupa hadde tatt. Til sammenligning dør 100.000 sauer på beite hver sommer uten at rovdyr er involvert. Suldal kommune bør fokusere på tiltak som kan forebygge de virkelig store tapstallene, og i stedet for skuddpremie på gaupe oppfordre lag og organisasjoner til å bruke sine ressurser på for eksempel fjerning av gamle gjerderester i utmarka, parasittbehandling av alle dyr før beiteslipp og hyppig tilsyn/gjeting.

– Det er ikke rovdyr som er sauenes hovedfiende, men derimot innvollsorm, fluemark, flått og alveld. Et prosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane som involverte 102 bønder, viste at med parasittbehandling og skifting av beite ble tapet av lam redusert fra 27 % til 11 % på tre år, sier Jenny Rolness i NOAH.

Gaupa er rødlistet både i Norge og globalt – i Norge som sårbar, med svært liten populasjon og areal.   NOAH mener det er uansvarlig å innføre skuddpremie på rødlista arter som står i fare for å dø ut, og at Suldal kommune på denne måten går foran med et svært dårlig eksempel.

– Vi ber kommunen om å avstå fra å tillate skuddpremie på gaupe, og heller motivere sau- og geitalslagene til forebyggende tiltak på de områder som dreper flest sauer. Det vil garantert spare langt flere saueliv om pengene som er øremerket skuddpremier i stedet blir brukt til å sørge for opprydding av farlige gjerderester i utmarka og gjeting/hyppig tilsyn med sauene, og ellers kampanjer som kan medvirke til viktig parasittbehandling. Skuddpremie på gaupe tar fokuset bort fra de årsaker som dreper flest sauer og som man kan gjøre noe med – bare viljen er til stede, avslutter Rolness.

Bli medlem