NOAH logo
Forsiden > Store rovdyr > Still opp for ulvene –… 12. jan 2018

Still opp for ulvene – 20 januar!

Fra NOAHs markering januar 2017

Lørdag 20. januar mobiliserer NOAH til demonstrasjon for ulvene i flere av Norges byer!

Situasjonen for ulvene i Norge nå er absurd. Forskeres råd, opinionens flertall og lover og konvensjoner overkjøres, og alt som betyr noe for politikerne er tydeligvis å «skyte flere ulver». Vi er mange som nå har fått mer enn nok av en slik useriøs politikk og som ønsker en regjering som ser Norges ansvar overfor ville dyr og natur.

NOAH jobber for å øke respekten for ulvene og og for å endre den natur- og dyrefiendtlige norske rovdyrpolitikken.
Foto: Tommy Solberg

Den norske statens forvaltning av rovdyrene er en stor skam for Norge – vi kan ikke akseptere at truede arter slaktes ned.
Stortinget, Miljødepartementet og tingretten har sviktet ulvene – men det har IKKE vi!

Det er kritisk for det framtidige vernet av ulv og andre ville dyr at vi nå samler så mange som mulig for å vise politikerne at vi ikke aksepterer systematisk nedslaktingen av rovdyr – vi må vise politikerne at vi er MANGE som står på dyrenes side og blir opprørte over det som nå skjer!

Meld deg på ditt nærmeste arrangement og spre det til venner, familie og bekjente!

Det blir markeringer på følgende steder:

Finland, Helsinki
https://www.facebook.com/events/969214226551248/

English:

SAY NO TO THE WOLF EXTINCTION POLICY IN NORWAY!

Come and join in the protest either on 19 January / 20 January 2018 in your country!

The politicians in Norway claim that killing wolves and destroying nature helps to reduce conflict in society. Let them know that they are wrong!

The predator policy of the Norwegian authorities is shameful. It is unacceptable that protected species are killed for economic reasons.

It is absurd that Norwegian politicians openly ignore any recommendations from researchers and the majority opinion of the Norwegian people. They also disregard Norwegian laws and international agreements binding to Norway. All that matters to them is to shoot more wolves.

There are many of us who say now – WE HAVE HAD ENOUGH!

It is important that as many as possible join in the rally to show to the politicians that we do not accept the systematic killing of wolves in Norway. They need to see that there are many of us who stand by animals and that we are deeply upset over the ongoing culling of wolves and the wolf extinction policy driven by the authorities!

The Parliament of Norway, the Norwegian Ministry of the Environment and the court of first instance in Oslo have failed the wolves in Norway. But WE HAVE NOT!

Therefore it is essential that we shall organise ourselves in great numbers and stand up for the wolves on this day. Please spread the news of the wolf rally to your friends, family and others you know!

Bli medlem