NOAH logo
Forsiden > Store rovdyr

Store rovdyr

21 des. 2016: Store rovdyr »

NOAH er svært fornøyde med Klima- og miljødepartementet har tatt vår og andre miljøorganisasjoners klager til følge, og omgjort vedtak om lisensfelling av 32 ulver. Les mer »

9 mar. 2016: Store rovdyr »

Drammen er den første norske kommunen som tar et standpunkt mot den dyre- og naturfiendtlige gaupejakta! Les mer »

10 feb. 2016: Store rovdyr »

NOAH deltok på Ulvens Dag i Østmarka, hvor kunnskap om og respekt for ulvene stod i fokus. Les Siri Martinsens appell her. Les mer »

21 okt. 2015: Store rovdyr »

Noen jaktformer er så ekstreme i hva de utsetter dyrene for, at de er ulovlige i Norge. Slike jaktformer har nylig blitt vist som underholdning på norske TV-skjermer. Les mer »

12 aug. 2015: Store rovdyr »

Troféjakt er en innbringende business for de få. Men det koster dyrene og vår fremtid dyrt. Les mer »

21 apr. 2015: Store rovdyr »

Den første dommen for ulovlig ulvejakt i Norge vitner om at faunakriminalitet nå tas mer på alvor. Les mer »

24 feb. 2015: Store rovdyr »

NOAH har sendt Miljødirektoratet en anmodning om avslag på søknad om bjørnejakt med plotthund. Les mer »

25 sep. 2014: Store rovdyr »

Etter å ha blitt tipset om at flere personer har lagt ut videoer og bilder som viser ulovlig jakt på mink i en lukket facebook-gruppe, har NOAH nå anmeldt åtte minkjegere. Les mer »

18 jun. 2014: Store rovdyr »

Buejakt ble iår endelig avslått av departementet. Her finner du en kortfattet oppsummering av hvordan NOAH har jobbet for å sikre denne viktige seieren for dyrene. Les mer »

9 apr. 2014: Store rovdyr »

NOAH reagerer sterkt på at Senterpartiet nå har fremmet et representantforslag hvor de ønsker å åpne for en rekke per i dag ulovlige jaktformer, inkludert plotthundjakt. Les mer »

9 jul. 2013: Store rovdyr »

Ulver NOAH reagerer med vantro på at miljøvernministeren få dager etter at Miljødirektoratet avslo ulvejakt med hund, forskutterer tillatelse til slik jakt. Les mer »

1 mar. 2013: Store rovdyr »

Ulver NOAH har nå sendt inn klage til de to rovviltnemndene som nylig har fattet et vedtak om at enda et ulvepar i Hedmark nå skal kunne skytes. Les mer »

3 jan. 2013: Store rovdyr »

Er ville dyr en "kostnad" som mennesker ikke skal akseptere? I norsk ulvedebatt høres det oftere slik ut. Les mer »

1 jan. 2013: Store rovdyr »

Les utdrag fra boken "Vargen - den jagade jegaren" av Henrik Ekman. Les mer »

22 nov. 2012: Store rovdyr »

25 nordiske miljøorganisasjoner, blant disse NOAH, har nå gått sammen om et felles krav om at de nordiske regjeringene tar et større ansvar for å sikre ulvens framtid. Les mer »

10 okt. 2012: Store rovdyr »

Etter rovviltnemndendes vedtak om felling av totalt 12 ulver i årets lisensjakt, stiller NOAH-for dyrs rettigheter spørsmål ved nemndenes sammensetning. – Hvis nemndene er sammensatt av bønder, jegere og andre med særlige interesser i å fjerne rovdyr, kan de være ugyldige etter forvaltningsloven, sier Siri Martinsen i NOAH. Forvaltningsloven sier at en offentlig tjenestemann, og den som utfører tjenester eller arbeid [...] Les mer »

25 feb. 2011: Store rovdyr »

Siden 2000 er 1677 trua rovdyr drept i Norge, og nedskytingen fortsetter. NOAH reagerer og ønsker at flest mulig tar kontakt med myndighetene. Les mer »

23 feb. 2011: Store rovdyr »

Rovdyr: Ulv i jerngrep I fjor vinter telte den helnorske ulvebestanden 33 – 39 individer. Nå skytes 8 av disse under lisensjakt. Les mer »

17 des. 2010: Store rovdyr »

Med spørsmålet "Norge: For trangt for levende natur?" sto 18 "ulver" fra NOAH på markering for rovdyrene. Les mer »

1 jan. 2010: Store rovdyr »

Høringssvar til Miljøverndepartementets forslag til endringer i Viltloven og Rovviltforskriften Les mer »