NOAH logo
Forsiden > Store rovdyr

Store rovdyr

18 jun. 2014: Store rovdyr »

Buejakt ble iår endelig avslått av departementet. Her finner du en kortfattet oppsummering av hvordan NOAH har jobbet for å sikre denne viktige seieren for dyrene. Les mer »

9 apr. 2014: Store rovdyr »

NOAH reagerer sterkt på at Senterpartiet nå har fremmet et representantforslag hvor de ønsker å åpne for en rekke per i dag ulovlige jaktformer, inkludert plotthundjakt. Les mer »

9 jul. 2013: Store rovdyr »

Ulver NOAH reagerer med vantro på at miljøvernministeren få dager etter at Miljødirektoratet avslo ulvejakt med hund, forskutterer tillatelse til slik jakt. Les mer »

1 mar. 2013: Store rovdyr »

Ulver NOAH har nå sendt inn klage til de to rovviltnemndene som nylig har fattet et vedtak om at enda et ulvepar i Hedmark nå skal kunne skytes. Les mer »

3 jan. 2013: Store rovdyr »

Er ville dyr en "kostnad" som mennesker ikke skal akseptere? I norsk ulvedebatt høres det oftere slik ut. Les mer »

1 jan. 2013: Store rovdyr »

Les utdrag fra boken "Vargen - den jagade jegaren" av Henrik Ekman. Les mer »

22 nov. 2012: Store rovdyr »

25 nordiske miljøorganisasjoner, blant disse NOAH, har nå gått sammen om et felles krav om at de nordiske regjeringene tar et større ansvar for å sikre ulvens framtid. Les mer »

10 okt. 2012: Store rovdyr »

Etter rovviltnemndendes vedtak om felling av totalt 12 ulver i årets lisensjakt, stiller NOAH-for dyrs rettigheter spørsmål ved nemndenes sammensetning. – Hvis nemndene er sammensatt av bønder, jegere og andre med særlige interesser i å fjerne rovdyr, kan de være ugyldige etter forvaltningsloven, sier Siri Martinsen i NOAH. Forvaltningsloven sier at en offentlig tjenestemann, og den som utfører tjenester eller arbeid [...] Les mer »

25 feb. 2011: Store rovdyr »

Siden 2000 er 1677 trua rovdyr drept i Norge, og nedskytingen fortsetter. NOAH reagerer og ønsker at flest mulig tar kontakt med myndighetene. Les mer »

23 feb. 2011: Store rovdyr »

Rovdyr: Ulv i jerngrep I fjor vinter telte den helnorske ulvebestanden 33 – 39 individer. Nå skytes 8 av disse under lisensjakt. Les mer »

17 des. 2010: Store rovdyr »

Med spørsmålet "Norge: For trangt for levende natur?" sto 18 "ulver" fra NOAH på markering for rovdyrene. Les mer »

1 jan. 2010: Store rovdyr »

Høringssvar til Miljøverndepartementets forslag til endringer i Viltloven og Rovviltforskriften Les mer »

17 nov. 2009: Store rovdyr »

Enhver hundeeier har ansvar for sin hund, enten det er i trafikken eller i naturen. Les mer »

17 nov. 2009: Store rovdyr »

NOAH ser det som svært positivt at DN foreslår en innskjerping og tydeliggjøring av adgangen til å felle dyrearter som gjør skade. Les mer »

17 nov. 2009: Store rovdyr »

Rendalen kommune har søkt om felling av de mye omtalte Osdalsulvene. Direktoratet ga avslag, og kommunen anket. DN skal nå behandle saken og sender den så videre til Miljøverndepartementet, hvor det blir en politisk avgjørelse. Les mer »

17 nov. 2009: Store rovdyr »

Suldal kommune vedtok i august i fjor å tillate Suldal Sau- og geit å utbetale skuddpremie på inntil 3000 kroner for felling av gaupe. NOAH klaget på vedtaket. Les mer »

17 nov. 2009: Store rovdyr »

Mellom 3000 og 4000 bjørnunger blir morløse i Russland hver vinter som følge av trofejakten. Jegerne og deres hunder jager de voksne bjørnene ut av hiet og skyter dem, uansett hva som skjuler seg av nyfødte og årsgamle unger i hiet. Les mer »

17 nov. 2009: Store rovdyr »

NOAH – for dyrs rettigheter har henvendt seg til Miljøvernministeren og bedt om at den ekstraordinære jervejakta med hiuttak som pågår i Sogn og andre steder i landet blir stoppet. Les mer »

27 okt. 2009: Store rovdyr »

Behandlingen av de store rovdyrene blir stadig verre, og disse dyrenes fremtid i Norge er høyst usikker. NOAH har av denne grunn klaget Norge inn for Bern-konvensjonen. Les mer »

4 okt. 2009: Store rovdyr »

Villsvin i frihet, nei til jakt. En flokk på seks unge villsvin som nylig var så uheldige å overstige grensa fra Sverige til Norge, ble rått og kynisk meid ned av skytegale jegere. Denne jakten skjer med velsignelse fra Direktoratet for Naturforvaltning. Les mer »