NOAH logo
Forsiden > Store rovdyr

Store rovdyr

3 jan. 2013: Store rovdyr »

Er ville dyr en "kostnad" som mennesker ikke skal akseptere? I norsk ulvedebatt høres det oftere slik ut. Les mer »

1 jan. 2013: Store rovdyr »

Les utdrag fra boken "Vargen - den jagade jegaren" av Henrik Ekman. Les mer »

22 nov. 2012: Store rovdyr »

25 nordiske miljøorganisasjoner, blant disse NOAH, har nå gått sammen om et felles krav om at de nordiske regjeringene tar et større ansvar for å sikre ulvens framtid. Les mer »

10 okt. 2012: Store rovdyr »

Etter rovviltnemndendes vedtak om felling av totalt 12 ulver i årets lisensjakt, stiller NOAH-for dyrs rettigheter spørsmål ved nemndenes sammensetning. – Hvis nemndene er sammensatt av bønder, jegere og andre med særlige interesser i å fjerne rovdyr, kan de være ugyldige etter forvaltningsloven, sier Siri Martinsen i NOAH. Forvaltningsloven sier at en offentlig tjenestemann, og den som utfører tjenester eller arbeid [...] Les mer »

25 feb. 2011: Store rovdyr »

Siden 2000 er 1677 trua rovdyr drept i Norge, og nedskytingen fortsetter. NOAH reagerer og ønsker at flest mulig tar kontakt med myndighetene. Les mer »

23 feb. 2011: Store rovdyr »

Rovdyr: Ulv i jerngrep I fjor vinter telte den helnorske ulvebestanden 33 – 39 individer. Nå skytes 8 av disse under lisensjakt. Les mer »

17 des. 2010: Store rovdyr »

Med spørsmålet "Norge: For trangt for levende natur?" sto 18 "ulver" fra NOAH på markering for rovdyrene. Les mer »

1 jan. 2010: Store rovdyr »

Høringssvar til Miljøverndepartementets forslag til endringer i Viltloven og Rovviltforskriften Les mer »

17 nov. 2009: Store rovdyr »

Enhver hundeeier har ansvar for sin hund, enten det er i trafikken eller i naturen. Les mer »

17 nov. 2009: Store rovdyr »

NOAH ser det som svært positivt at DN foreslår en innskjerping og tydeliggjøring av adgangen til å felle dyrearter som gjør skade. Les mer »

17 nov. 2009: Store rovdyr »

Rendalen kommune har søkt om felling av de mye omtalte Osdalsulvene. Direktoratet ga avslag, og kommunen anket. DN skal nå behandle saken og sender den så videre til Miljøverndepartementet, hvor det blir en politisk avgjørelse. Les mer »

17 nov. 2009: Store rovdyr »

Suldal kommune vedtok i august i fjor å tillate Suldal Sau- og geit å utbetale skuddpremie på inntil 3000 kroner for felling av gaupe. NOAH klaget på vedtaket. Les mer »

17 nov. 2009: Store rovdyr »

Mellom 3000 og 4000 bjørnunger blir morløse i Russland hver vinter som følge av trofejakten. Jegerne og deres hunder jager de voksne bjørnene ut av hiet og skyter dem, uansett hva som skjuler seg av nyfødte og årsgamle unger i hiet. Les mer »

17 nov. 2009: Store rovdyr »

NOAH – for dyrs rettigheter har henvendt seg til Miljøvernministeren og bedt om at den ekstraordinære jervejakta med hiuttak som pågår i Sogn og andre steder i landet blir stoppet. Les mer »

27 okt. 2009: Store rovdyr »

Behandlingen av de store rovdyrene blir stadig verre, og disse dyrenes fremtid i Norge er høyst usikker. NOAH har av denne grunn klaget Norge inn for Bern-konvensjonen. Les mer »

4 okt. 2009: Store rovdyr »

Villsvin i frihet, nei til jakt. En flokk på seks unge villsvin som nylig var så uheldige å overstige grensa fra Sverige til Norge, ble rått og kynisk meid ned av skytegale jegere. Denne jakten skjer med velsignelse fra Direktoratet for Naturforvaltning. Les mer »

21 apr. 2009: Store rovdyr »

Den ekstraordinære jervejakta som pågår i Sogn og andre steder i landet er så ekstrem at den må stoppes, mener NOAH – for dyrs rettigheter. Organisasjonen vil nå klage Norge inn for Bern-konvensjonen, da landet bryter med internasjonale bestemmelser og forpliktelser om å ta vare på rovdyrene i levedyktige bestander. – Det som skjer er ren [...] Les mer »

3 apr. 2009: Store rovdyr »

NOAH klager for fjerde år på rad på fellingsløyve på grågjess på Barekstad.  NOAH mener at vilkårene i skadefellingsforskriften ikke er fulgt når Flora kommune tildeler skadefellingsløyver ennå før gåsetrekkene er kommet. En ny skadefellingsforskrift er på trappene, som vil skjerpe inn adgangen til skadefelling og stille strengere krav til dokumentasjon på skade og forebyggende [...] Les mer »

17 nov. 2008: Store rovdyr »

Kortsiktige politiske og økonomiske vurderinger avgjør hvor store bestander som skal tillates av de store rovdyrene, uten hensyn til dyrene selv eller bestandenes naturlige utbredelse. Hensynet til næringsinteressene tvinger rovdyrene bort fra deres naturlige leveområder og reduserer antallet til et kunstig lavt nivå hvor det ikke er noen sikkerhetsmarginer. Gaupa er listet som sårbar i Norge, [...] Les mer »

17 nov. 2008: Store rovdyr »

NOAH – for dyrs rettigheter tar sterk avstand fra skuddpremie som virkemiddel for å motivere jegere til å felle gauper, da dette [...] Les mer »