NOAH logo
Forsiden > Store rovdyr > NOAH anmelder ulvejegere 17. nov 2008

NOAH anmelder ulvejegere

NOAH – for dyrs rettigheter har anmeldt fire personer for aktivt å legge opp til skyting av freda ulver i Rendalen. Jegerne hevder at de vil lære rendølene å felle ulv med viltloven i hånd, og at de vil felle hele ulvefamilien ved første tegn på angrep på husdyr, og da under påskudd av nødverge.

– Disse menneskene har ikke myndighet eller tillatelse til å skyte freda ulver. De er rovdyrmotstandere som bare venter på en anledning til å utrydde dyr som de mener ikke skal være i norsk natur. Det er ingen grunn til å stole på at de faktisk vil vente med å skyte til en nødverge-situasjon. Det er positivt i seg selv at de vokter sauene, men hovedintensjonen deres er å drepe ulv. Det er derfor viktig at de blir avvæpnet.  De kan lett skremme ulvene med skremmeskudd, hvis det skulle bli behov for det, så det eneste de bør tillates å være utrustet med er løskrutt. Så lenge jegerne bærer våpen er de ikke i naturen for å gjete sauer, men for å drepe ulv, og dette er i strid med loven, sier Jenny Rolness i NOAH.

Jegernes tilstedeværelse i ulvens revir kan forstyrre ulvene og skremme dem bort, og i verste fall føre til at de trekker inn i områder med beitedyr. Det bør kreves at ulvefamilien får være i fred, og ikke fotfølges av jegere som har til hensikt å drepe dem ved første anledning.

De første ulveungene som er født på norsk jord de siste to årene står nå i fare for å bli utslettet, uten at noen så langt har grepet inn. Her bør Økokrim komme raskt på banen. Det står elendig til med freda dyrs rettsvern i Norge. Annenhver ulv skytes ulovlig, uten at noen ulvejeger så langt er tatt. Mens det i andre land er vanlig med viltvoktere som skal forhindre snikskyting, kan grupper i Norge åpenlyst ruste seg for til utrydding av freda og sterkt trua dyrearter, under påskudd av nødverge.

NOAH ber Økokrim om å sette inn ressurser for å forhindre den type faunakriminalitet som er på veg til å utspille seg i Rendalen, og ber samtidig om at de anmeldte personene i første rekke avvæpnes, og begjærer dem tiltalt og straffet for brudd på nevnte paragrafer i Viltloven og Straffeloven.

– Det er for sent når ulvene er skutt. Dette er en form for faunaterrorisme som Økokrim bør prioritere å få stanset umiddelbart, avslutter Rolness.

Bli medlem