NOAH logo
Forsiden > Store rovdyr > Jeger tiltalt for å… 2. nov 2017

Jeger tiltalt for å latt hunder jage bjørn med unger

Foto: Tommy Solberg

 

De siste årene har det kommet fram mange saker som omhandler ukulturer i enkelte jaktmiljø, og flere alvorlige lovbrudd er avdekket.

NOAH har vært involvert i saker der jegere blant annet har latt hunder jage, og i enkelte tilfeller ta livet av dyr. De siste årene har heldigvis Økokrim hatt økt fokus på sakene, og flere av dem har kommet opp i retten.

I mai i år ble en jeger frikjent etter å ha blitt tiltalt for å ha latt jakthunder jage en bjørnebinne med unger som nylig hadde kommet ut av hiet. Etter bevisene er det fastslått at bjørnene ble jaget i nesten 5 km før hundene ble kalt inn. Personen ble dessverre frikjent, da retten ikke fant konkrete bevis for at det var hans hunder som hadde vært løse. Aktor har anket saken, og nå skal den opp igjen i lagmannsretten der det fremlegges nye bevis, blant annet fra GPS festet til en av hundene.

Foto: Tommy Solberg

 

En venn av den tiltalte jegeren, som var sammen med jegeren da hundene angivelig ble sluppet på bjørnene har hatt status som vitne i saken, men har nå i etterkant innrømmet for politiet at han snakket usant i tingretten, og er dømt til 15 dager fengsel for uriktig forklaring.

NOAH mener det er tydelig at man i visse jaktmiljøer har lav respekt for både dyrevelferd og naturmangfoldloven, og at det er svært alvorlig i denne saken at den tiltalte tidligere har vært innleid som fellingsleder av SNO, samt at han har vært fellingsleder for det kommunale jaktlaget i Hedmarken. NOAH håper bevisene vil være nok til at personen dømmes i lagmannsretten, og at han mister retten til å jakte i fremtiden.

Les mer om saken hos Hamar Arbeiderblad: http://www.h-a.no/nyhet/jeger-tiltalt-for-ulovlig-jaging

 

Bli medlem