NOAH logo
Forsiden > Store rovdyr > Folkets markering for… 7. jan 2019

Folkets markering for ulvene

Still opp på folkets markering for ulvene lørdag 12. januar!

Visste du at Ulvesonen, der de kritisk truede ulvene skal ha beskyttelse, bare utgjør 5% av Norge? Utenfor denne sonen er det blitt nulltoleranse for ulvens eksistens. Når staten nå har åpnet for skyting av en hel familieflokk innenfor denne snevre sonen, er det et skandaløst signal til verdenssamfunnet om at Norge ikke tar vern av truede dyr på alvor.

NOAH mener regjeringen med dette grepet plasserer Norge blant verstingene i forhold til vern av truede arter: Mens internasjonale miljøforskere advarer mot den sterke reduksjonen av arter verden over, lar norske politikere næringsinteresser få forrang fremfor vern av truede dyr. Idéen om å sette et maksimumsmål for truede arter, som dømmer dem til en fortsatt truet tilstand, er absurd. Nå bestemmes norsk naturforvaltning utifra dette håpløse utgangspunktet. Flertallet av nordmenn ønsker ikke en slik behandling av ville dyr og natur – vi ønsker en regjering og et Storting som ser alvoret og prioriterer vern av ville arter. Det har vi ikke nå – og vi er mange som er svært opprørt over dette. NOAH har nå valgt å ta saken til retten, du kan lese mer om dette her.

NOAH mobiliserer til folkemarkering for ulvene og oppfordrer ALLE som bryr seg om vernet av ville dyr til å stille opp på denne viktige markeringen! Dette handler ikke kun om ulvene, men også om hvordan alle ville dyrs rettigheter til stadig tilsidesettes for næringsinteresser.

Det er viktig at vi viser politikerne at flertallet av den norske befolkningen ønsker å verne ulvene – meld deg på eventene nedenfor og inviter venner og familie! 

Hovedevent i Oslo – utenfor Stortinget mellom klokken 13:00-14:00

https://www.facebook.com/events/705450416507612/

Andre byer:

Fredrikstad – v/Rådhuset klokken 13:00
https://www.facebook.com/events/2269715289939532/

Elverum – v/Rådhusplassen klokken 13:00
https://www.facebook.com/events/283388405693463/

Trondheim – v/Tordenskioldsparken klokken 13:00
https://www.facebook.com/events/335197630652335/

Bergen – v/Torgallmeningen klokken 13:00
https://www.facebook.com/events/608494709600278/

Kristiansand – v/Øvre torg klokken 13:00
https://www.facebook.com/events/2321601658070827/

 

 

Bli medlem