NOAH logo
Forsiden > Store rovdyr > Innlegg: Feil å skylde… 17. nov 2009

Innlegg: Feil å skylde på ulven

av Jenny Rolness for NOAH – for dyrs rettigheter

Enhver hundeeier har ansvar for sin hund, enten det er i trafikken eller i naturen.  Velger man å slippe hunden løs i et område der man vet at den risikerer livet, er man selv ansvarlig om det går galt.  Det nytter ikke å komme i etterkant og klage på bilister, tog, ulver eller hva det er som har drept hunden, når man selv har utsatt den for fare.

Det er veldig trist når det går galt, slik som med beaglen Saga som nylig ble drept av ulv ved Bokerød. Men i dette tilfellet tok hundeeierne en unødig sjanse.  Siden de hadde mistet en hund på samme måte tidligere i år, burde de passet bedre på.  Her var det nok jaktinteressene som gikk foran sikkerheten for hunden.

Ulven gjorde ikke annet enn det jeger og hund gjorde i skogen – den jaget – men i motsetning til jegeren gjorde den det av sult.  Ulven er i sin fulle rett til å ta byttedyr, man kan ikke klandre den for å prøve å overleve. Det som er klanderverdig er å risikere livet til sin hund ved å slippe den løs i ”ulveland”, for å få anledning til å drepe dyr.  Det blir veldig selvmotsigende å bebreide ulven for det som man selv driver med.

Ulven er kritisk trua, og det er helt uforsvarlig å skyte en eneste av dem for å sikre jeger- og næringsinteressene.  Det er vi mennesker som må ta forholdsregler og passe på dyrene våre – enten det gjelder hunder eller sauer.

Bli medlem