NOAH logo
Forsiden > Store rovdyr > Anmelder ulvejegere og… 29. jul 2008

Anmelder ulvejegere og krever dem avvæpnet

Ulvemotstandere i regi av Norsk Grunneierforbund er klare til å skyte ulv i Rendalen. NOAH mener dette er opplegg til faunakriminalitet, og har sendt anmeldelse av ulvejegerne til Økokrim, med krav om at jegerne straks blir avvæpnet.

Forsøk på og planlegging av lovbrudd er ulovlig på samme måte som selve gjerningen, jfr. § 56 i Viltloven, som sier at forsøk straffes likt med fullbyrdet forseelse, og at uaktsom overtredelse og medvirkning er straffbar. Straffelovens § 140 (oppviglerparagrafen) sier at den som offentlig oppfordrer eller tilskynder til iverksettelse av en straffbar handling, kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 8 år.

Jegerne har uttalt at de vil lære rendølene å skyte ulv med viltloven i hånd, og at de ikke vil nøle med å skyte hele familiegruppa ved første tegn på angrep mot husdyr, da under påskudd av nødverge.

– Jegerne kamuflerer sin virksomhet som ”gjeting”, mens intensjonene deres er helt klare; de er i utmarka for å skyte ulv, noe de ikke har myndighet til, sier Jenny Rolness i NOAH. – Disse menneskene er innbitte rovdyrmotstandere som bare venter på en anledning til å utrydde dyr som de mener ikke skal være i norsk natur. Det er ingen grunn til å stole på at de faktisk vil vente med å skyte til en nødverge-situasjon. Det er positivt i seg selv at de vokter sauene, men hovedintensjonen deres er å drepe ulv. Det er derfor viktig at de blir avvæpnet. De kan lett skremme ulvene med skremmeskudd, hvis det skulle bli behov for det, så det eneste de bør tillates å være utrustet med er løskrutt.  Så lenge jegerne bærer våpen er de ikke i naturen for å gjete sauer, men for å drepe ulv, og dette er i strid med loven.

– Jegernes tilstedeværelse i ulvens revir kan forstyrre ulvene og skremme dem bort, og i verste fall føre til at de trekker inn i områder med beitedyr. Det bør kreves at ulvefamilien får være i fred, og ikke fotfølges av jegere som har til hensikt å drepe dem ved første anledning.

– De første ulveungene som er født på norsk jord de siste årene står nå i fare for å bli utslettet, uten at noen så langt har grepet inn. Her bør Økokrim, det lokale lensmannskontor og Direktoratet for Naturforvaltning komme raskt på banen. Det kan ikke være slik at freda dyr skal forfølges av bevæpna mennesker som bare venter på en anledning til å drepe dem. Det står elendig til med freda dyrs rettsvern i Norge – annenhver ulv skytes ulovlig, uten at noen ulvejeger så langt er tatt. Mens det i andre land er vanlig med viltvoktere som skal forhindre snikskyting, kan grupper i Norge åpenlyst ruste seg til nedskyting av freda og sterkt trua dyrearter, under påskudd av nødverge.

– Økokrim må forhindre den type faunakriminalitet som er på veg til å utspille seg i Rendalen. Det er for sent når ulvene er skutt. Ulvejegerne som periodevis er i området for å skyte de freda ulvene gir bygde-Norge et svært negativt ansikt utad, de bidrar til å forsterke kløfta mellom bygd og by og de gjør stor skade på naturen. Slike grupper kan ikke fritt få utvikle seg i Norge. Dette er en form for faunaterrorisme som politiet bør prioritere å få stanset.

Bli medlem