NOAH logo
Forsiden > Store rovdyr

Store rovdyr

12 jan. 2018: Store rovdyr »

Lørdag 20. januar mobiliserer NOAH til demonstrasjon for ulvene i flere av Norges byer! Les mer »

12 jan. 2018: Store rovdyr »

Mandag 08. januar arrangerte NOAH en hastemarkering på Jeløy for å overlevere en tydelig appell til regjeringen fra de mange nordmenn som nå er opprørte over nedskytingen av kritisk truede dyr. Les mer »

2 nov. 2017: Store rovdyr »

De siste årene har det kommet fram mange saker som omhandler ukulturer i enkelte jaktmiljø, og flere alvorlige lovbrudd er avdekket. Les mer »

27 jun. 2017: Store rovdyr »

Rovviltnemndene i Oslo, Akershus og Østfold har vedtatt at det skal felles 36 ulver kommende vinter, både innenfor og utenfor ulvesonen. Les mer »

13 jun. 2017: Store rovdyr »

Regjeringen vil tillate svært kontroversiell og dyreetisk uforsvarlig jaktform for skadefelling av ulv. Les mer »

21 apr. 2017: Store rovdyr »

Stortinget har nettopp avvist endring av Naturmangfoldloven som ville ha åpnet for å skyte flere ulver. De ulvefiendtlige partiene fortsetter alliekvel å presse på for mer ulveskyting. Les mer »

19 apr. 2017: Store rovdyr »

Stor seier for ulvene og de andre ville dyrene: Det blir ingen endring i Naturmangfoldsloven for å kunne skyte flere truede ulver, slik regjeringen ønsket! Les mer »

29 mar. 2017: Store rovdyr »

Myndighetene viser skremmende lav forståelse for lovverket knyttet til vern av ulvene, når de gang på gang fatter vedtak om skadefelling uten tilstrekkelig grunnlag. Les mer »

27 feb. 2017: Store rovdyr »

NOAH reagerer sterkt på at Klima- og miljødepartementet for få dager siden brøt yngletidsfredningen for ulv, og nå foreslår at "kultur, økonomi og rekreasjon" skal være grunn for å skyte kritisk truet ulv. Les mer »

10 jan. 2017: Store rovdyr »

Dyrefiendtlige politikere presser igjennom at pelsnæringen får fortsette uendret på tvers av dyrevelferdsloven, og truer våre ville dyr, særlig ulven, med negative endringer i naturmangfoldloven. Les mer »

21 des. 2016: Store rovdyr »

NOAH er svært fornøyde med Klima- og miljødepartementet har tatt vår og andre miljøorganisasjoners klager til følge, og omgjort vedtak om lisensfelling av 32 ulver. Les mer »

9 mar. 2016: Store rovdyr »

Drammen er den første norske kommunen som tar et standpunkt mot den dyre- og naturfiendtlige gaupejakta! Les mer »

10 feb. 2016: Store rovdyr »

NOAH deltok på Ulvens Dag i Østmarka, hvor kunnskap om og respekt for ulvene stod i fokus. Les Siri Martinsens appell her. Les mer »

21 okt. 2015: Store rovdyr »

Noen jaktformer er så ekstreme i hva de utsetter dyrene for, at de er ulovlige i Norge. Slike jaktformer har nylig blitt vist som underholdning på norske TV-skjermer. Les mer »

12 aug. 2015: Store rovdyr »

Troféjakt er en innbringende business for de få. Men det koster dyrene og vår fremtid dyrt. Les mer »

21 apr. 2015: Store rovdyr »

Den første dommen for ulovlig ulvejakt i Norge vitner om at faunakriminalitet nå tas mer på alvor. Les mer »

24 feb. 2015: Store rovdyr »

NOAH har sendt Miljødirektoratet en anmodning om avslag på søknad om bjørnejakt med plotthund. Les mer »

25 sep. 2014: Store rovdyr »

Etter å ha blitt tipset om at flere personer har lagt ut videoer og bilder som viser ulovlig jakt på mink i en lukket facebook-gruppe, har NOAH nå anmeldt åtte minkjegere. Les mer »

18 jun. 2014: Store rovdyr »

Buejakt ble iår endelig avslått av departementet. Her finner du en kortfattet oppsummering av hvordan NOAH har jobbet for å sikre denne viktige seieren for dyrene. Les mer »

9 apr. 2014: Store rovdyr »

NOAH reagerer sterkt på at Senterpartiet nå har fremmet et representantforslag hvor de ønsker å åpne for en rekke per i dag ulovlige jaktformer, inkludert plotthundjakt. Les mer »