NOAH logo
Forsiden > Store rovdyr

Store rovdyr

11 apr. 2019: Store rovdyr »

NOAH mener at Mattilsynet går langt utover sitt mandat når de tar stilling for å skyte flere sterkt og kritisk truede dyr. Les mer »

7 jan. 2019: Store rovdyr »

Still opp på folkets markering for ulvene lørdag 12. januar! Les mer »

7 jan. 2019: Store rovdyr »

Regjeringen avgjorde før jul at det for første gang kan skytes en ulvefamilie innenfor ulvesonen. NOAH mener regjeringens vedtak er ulovlig og et brudd på Grunnlovens § 112 om rett til naturmangfold, og Bernkonvensjonen. Les mer »

21 des. 2018: Store rovdyr »

NOAH strongly condemns the government’s decision that places Norway among the worst countries when it comes to the protection of wild species. Please write to the Parliament and the Ministry of the Environment in Norway and tell them what you think of this decision. Les mer »

17 des. 2018: Store rovdyr »

NOAH reagerer sterkt på at regjeringen tillater nedskyting av en hel familieflokk innefor ulvesonen. Næringsinteresser bidrar til å holde ville dyr på grensen til utrydding. Les mer »

7 des. 2018: Store rovdyr »

Vedtak om lisensfelling av 29 ulv i Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo er i strid med norsk lov og internasjonale avtaler. Her kan du lese NOAHs klage på lisensfelling av ulv 2018. Les mer »

6 des. 2018: Store rovdyr »

Konfliktdempende rovviltforvaltning handler ikke om å skyte flest mulig ulv. NOAH har i den sammenheng sendt et omfattende brev til klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren med oppfordring om å endre fokus i rovviltforvaltningen. Les mer »

5 des. 2018: Store rovdyr »

NOAH har sendt et brev til statsminister Erna Solberg hvor NOAH kommenterer Naturbruksalliansens oppfordring om å skyte de tre ulveflokkene Slettås, Mangen og Hobøl, som befinner seg innenfor ulvesonen. Les mer »

10 jul. 2018: Store rovdyr »

NOAH – for dyrs rettigheter (NOAH) og Foreningen Våre Rovdyr (FVR) (videre som klagerne) påklager med dette vedtak om kvote for lisensfelling av ulv innenfor og utenfor ulvesonen i region 4 (Akershus, Oslo, Østfold) og region 5 (Hedmark) i 2018/2019. Rovviltnemndene i region 4 og region 5 (rovviltnemnda) har vedtatt kvote for lisensfelling av 12 [...] Les mer »

15 jan. 2018: Store rovdyr »

Ulvens gode naboer NOAH har sett seg lei på flere mediers usynliggjøring av det flertallet som også i ulveområdene aksepterer og ønsker en natur hvor store rovdyr har sin plass. Vi har derfor reist rundt og snakket med noen av de som media ikke er så ivrige etter å skrive om – ulvens gode naboer! Det er nemlig disse [...] Les mer »

12 jan. 2018: Store rovdyr »

Lørdag 20. januar mobiliserer NOAH til demonstrasjon for ulvene i flere av Norges byer! Les mer »

12 jan. 2018: Store rovdyr »

Mandag 08. januar arrangerte NOAH en hastemarkering på Jeløy for å overlevere en tydelig appell til regjeringen fra de mange nordmenn som nå er opprørte over nedskytingen av kritisk truede dyr. Les mer »

2 nov. 2017: Store rovdyr »

De siste årene har det kommet fram mange saker som omhandler ukulturer i enkelte jaktmiljø, og flere alvorlige lovbrudd er avdekket. Les mer »

27 jun. 2017: Store rovdyr »

Rovviltnemndene i Oslo, Akershus og Østfold har vedtatt at det skal felles 36 ulver kommende vinter, både innenfor og utenfor ulvesonen. Les mer »

13 jun. 2017: Store rovdyr »

Regjeringen vil tillate svært kontroversiell og dyreetisk uforsvarlig jaktform for skadefelling av ulv. Les mer »

21 apr. 2017: Store rovdyr »

Stortinget har nettopp avvist endring av Naturmangfoldloven som ville ha åpnet for å skyte flere ulver. De ulvefiendtlige partiene fortsetter alliekvel å presse på for mer ulveskyting. Les mer »

19 apr. 2017: Store rovdyr »

Stor seier for ulvene og de andre ville dyrene: Det blir ingen endring i Naturmangfoldsloven for å kunne skyte flere truede ulver, slik regjeringen ønsket! Les mer »

29 mar. 2017: Store rovdyr »

Myndighetene viser skremmende lav forståelse for lovverket knyttet til vern av ulvene, når de gang på gang fatter vedtak om skadefelling uten tilstrekkelig grunnlag. Les mer »

27 feb. 2017: Store rovdyr »

NOAH reagerer sterkt på at Klima- og miljødepartementet for få dager siden brøt yngletidsfredningen for ulv, og nå foreslår at "kultur, økonomi og rekreasjon" skal være grunn for å skyte kritisk truet ulv. Les mer »

10 jan. 2017: Store rovdyr »

Dyrefiendtlige politikere presser igjennom at pelsnæringen får fortsette uendret på tvers av dyrevelferdsloven, og truer våre ville dyr, særlig ulven, med negative endringer i naturmangfoldloven. Les mer »