NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Strandryddedagen 17… 8. sep 2011

Strandryddedagen 17 september

Søppel på strender er et stort problem for dyrelivet og naturen. Hold Norge rent har nå et pilotprosjekt som kalles «Strandryddedagen». NOAH oppfordrer flere til å bli med og hjelpe til.

Foto: Hold Norge rent.

Hold Norge rent ønsker å belyse engasjement for og kunnskap om marin forsøpling, samt bidra til at flere engasjerer seg i saken.

Den første norske strandryddedagen finner sted lørdag 17. september og er del av en internasjonal bevegelse. Målet er å rydde og dokumentere forsøpling langs kysten. Dette er det største tiltaket mot marin forsøpling i Norgessammenheng, og vi trenger så mye hjelp som mulig.

Din innsats er viktig!

Det arrangeres mange flotte enkeltoperasjoner der strender ryddes, men ved at alle rydder på samme dag landet over, skaper vi skikkelig blest om temaet i lokale, nasjonale og internasjonale medier og bidrar til en reell holdningsendring landet over. Det er allerede planlagt aksjoner i Lofoten, Tromsø, Hvaler, Fredrikstad, Bærum og Oslo. Miljøverndepartementet støtter aksjonen og oppfordrer frivillige, organisasjoner, bedrifter og kommuner til å delta.

Vet du om en strand som trenger rydding, kan du si ifra om det på strandryddedagens kart. Kartet inneholder informasjon om forsøplede strender, og hvor det vil være aksjoner.

Man kan melde seg på fra helt fram til 17. september og få informasjon og tips fra ryddenstrand.no.

Bli medlem