NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Stoltenbergs landbruksmi… 25. jun 2008

Stoltenbergs landbruksminister – en skandale for dyrene

Lars Peder Brekk (Sp) starter sin karriere som landbruksminister med å varsle en mer aggressiv rovdyrpolitikk. Han mener at det må bli enklere å skyte rovdyr, og vil tillate drap av rovdyr selv uten at det foreligger skade.

– NOAH frykter for at den nye landbruksministeren vil få gjennomslag for en utrydningspolitikk som vil ta livet av de siste rovdyrene. I en situasjon med 8-10 ulver igjen på norsk side og rundt 120 bjørner, blir ministerens utspill om å forfølge disse dyrene enda mer ekstremt. Det er skremmende at en mann med så lite toleranse for de ville dyrene nå skal være øverste ansvarlige for dyrevern i Norge, sier Siri Martinsen, leder i NOAH. – Den geværpolitikken landbruksministeren forfekter er ikke forenlig med en moderne forståelse av dyr og natur.

Av ca. 130.000 sauer og lam som omkommer i utmarka hver beitesesong, er det bare 3 – 4000 som kan dokumenteres å være tatt av rovdyr. Det totale antallet sauer og lam som det utbetales rovdyrerstatning for – 30-40.000 – erstattes på grunnlag av skjønn, uten at det foreligger dokumentasjon på at rovdyr står bak. Regjeringen bevilget i 2007 84 millioner kroner til erstatning for antatt rovdyrdrepte sauer og tamrein. NOAH mener at denne erstatningsordningen må opphøre, da den ikke oppfordrer til forebyggende tiltak og dermed verken tjener sauene eller rovdyrene. Andre land har større vilje til å la rovdyrene overleve, som for eksempel Romania, som har anslagsvis 3000 ulver, 6000 bjørner og 2000 gauper. I dette landet voktes sauene av gjetere og hunder, og samles i innhegninger om kvelden.

– Landbruksministeren har ikke ytret et ord om lidelsene til de over 100.000 sauene som dør av andre årsaker enn rovdyr, heller ikke om lidelsene til alle kyllinger, burhøns, kuer på bås, griser og pelsdyr. Det er forstemmende at Stoltenberg gang på gang utnevner næringens folk til det departementet som har ansvar for dyrevern. Lars Peder Brekk er skandaløst inhabil, og det er en tragedie at ansvaret for dyrevern og skjebnen til de ville dyrene skal ligge i hans hender.

– Miljøvernministeren og SV må på banen for å stanse Senterpartiets herjinger med rovdyrene, og Stoltenberg bør se seg om etter en landbruksminister som ikke står til halsen i næringsinteressene.  Flertallet av Norges befolkning ønsker rovdyr, og disse menneskenes stemmer må også bli hørt. Det kan ikke være slik at sauenæringen, godt støttet av Senterpartiet, skal bestemme faunaen i Norge og gis fullmakt til å utrydde arter fra naturen. NOAH oppfordrer nå opinionen om å la sin stemme bli hørt via NOAHs kampanje overfor landbruksministeren og miljøvernministeren – mot utrydding av rovdyr.

Bli medlem