NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Spør politikere om dyrs… 30. aug 2005

Spør politikere om dyrs rettigheter!

– Spør politikerne om dyrerettighetsspørsmål!

I en pressemelding oppfordrer NOAH velgerne selv til å bringe dyrs rettigheter på banen i valgkampen. – Spør om partienes holdning til dyr, vis at dette er en viktig sak for deg, sier leder Siri Martinsen.

Kontakt:
Veterinær Siri Martinsen: 95944499

Årets stortingsvalg nærmer seg med stormskritt, og i alle landets medier bugner det av valgstoff om dagen. Men et sentralt område vies liten oppmerksomhet; dyrs rettigheter.

NOAH – for dyrs rettigheter oppfordrer nå velgerne til selv å konfrontere polikerne med dyrerettighetsspørsmål. Hva mener de egentlig om en fortsatt pelsdyrnæring i Norge? Hvorfor følger ikke Norge etter EU sine direktiver om nedsatt bruk av forsøksdyr? Hva gjøres for dyrene i det industrielle husdyrholdet? Hvorfor kan norske egg- og broilerprodusenter få fortsette sin uetiske praksis? Hvordan ser fremtiden ut for de norske rovdyrene? Når blir det forbud mot bruk av forsøksdyr i undervisningen, slik tilfelle er i mange andre europeiske land? Og hvorfor får egentlig norske sirkus lov til å lenke fast ville dyr, kun for menneskers underholdning?

– Det er på tide at norske velgere konfronterer polikerne med spørsmål om dyrs rettigheter. Årets valgkamp har sålangt ikke tatt nevneverdig hensyn til dyrene. Politikerne tror kanskje velgerne ikke bryr seg om dyr, men der tar de feil, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

– Over halvparten av Norges befolkning vil avskaffe pelsdyroppdrett og er imot industrielt husdyrhold. Over 60 % synes det er dyreplagri å holde høner i bur og er skeptiske til jakt. Men hva mener for eksempel Arbeiderpartiet egentlig om pelsdyrnæringen i landet? Vil en ny skolematordning inneholde et vegetarisk tilbud? Og hva vil Senterpartiets utrovekkende holdning til rovdyr egentlig bety for en ny rød-grønn regjering?, spør Martinsen.

Over hele Europa vies dyrs rettigheter mere og mere plass i politiske spørsmål. EU utarbeider forbud mot bruk av forsøksdyr i kosmetikktesting, flere land har de siste årene forbudt, eller lagt ned strenge restriksjoner, på pelsdyrnæringen, og på en internasjonal kongress om alternativer og dyreforsøk lanserte Jane Goodall nylig et opprop om forbud mot bruk av primater i forskning – et forbud som allerede er innførst i enkelte land. Dette til tross, mennesker fortsetter å utnytte dyr, bruker sin overmakt for det den er verdt og reduserer våre medskapninger til varer på et samlebånd og middel for å tilfredsstille menneskers ønsker. Og som vanlig henger Norge etter, som en av ”verstingene” i klassen.

– Det må ikke være slik at Norge alltid skal henge etter når det gjelder å tenke nytt innenfor spørsmål rundt dyreetikk. Det kunne vært Norge, og ikke England, som var først ute med forbud mot pelsdyroppdrett. Det kunne også vært Norge, og ikke Tyskland, som var først ute med å fordømme alle typer bur til høner. Norske velgere må aktivt presse på for at norske politikere skal forstå viktigheten av å være offensiv og handlekraftige når det gjelder etikk og dyrs rettigheter, sier Siri Martinsen.

Bli medlem