NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Innlegg: Slaveri 22. nov 2007

Innlegg: Slaveri

10. desember er den internasjonale dyrerettighetsdag, samme dato som menneskerettighetsdagen.

Det var da FN i 1948 vedtok en universell menneskerettighetserklæring, som slo fast at alle mennesker har lik iboende verdi og derfor visse ukrenkelige rettigheter. Rettigheter er ment å fungere som vern av individers mest grunnleggende velferd og interesser.

Ikke bare mennesker har de egenskapene, men også andre dyr. Derfor må alle dyr ha rettigheter. En erklæring for rettferdighet kan ikke akseptere skadevoldende diskriminering av andre arter, mer enn den kan akseptere det basert på rase- eller kjønnstilhørighet.

Den britiske dyrerettighetsorganisasjonen Uncaged markerer sin tiende dyrerettighetsdag i dag, hvor de ber om tilslutning til en universell dyrerettighetserklæring. Den proklamerer i fire punkter at:

1: Alle dyr deler evolusjonær og moralsk kontinuitet og har lik rett til liv, frihet og naturlig utfoldelse.

2: Når dyr har følelsesliv er det galt å påføre dem lidelse, og deres behov og atferd skal ikke hemmes så lenge det ikke er ment for å verne dem.

3: Det er galt å diskriminere noen kun på grunn av artstilhørighet, på samme måten det er galt å diskriminere noen kun basert på rase og kjønn.

4: Det må innstiftes vern av disse rettighetene.

NOAH har en tilsvarende erklæring på sin hjemmeside dyrsrettigheter.no, som kan underskrives.

FNs menneskerettighetserklæring var en reaksjon mot overgrepene som ble avdekt etter andre verdenskrig. Det er lettere å fordømme fortidens overgrep enn vår egen tids. Ikke-menneskelige dyr er i vårt samfunn juridisk definert som ting og eiendom, med en så mindreverdig status at mennesker kan ødelegge og ta deres liv for alle mulig formål.

Å definere denne institusjonen som slaveri er ingen overdrivelse. Vold er vold, uavhengig av hvilken kategori ofrene plasseres i.

Argumentene for dyrs og menneskers rettigheter er de samme, selv om dyrerettigheter er mindre anerkjent. Innesperring og drap av dyr gjør vold på mange av de etiske prinsippene menneskerettighetstanken bygger på; det er galt å skape lidelse og å sko seg på andres bekostning.

Mennesker som vil forholde seg konsekvent til slike prinsipper vil se at en fullstendig ny holdning til ikke-menneskelige dyr er nødvendig, de må erkjennes som likestilt med mennesker. Mennesker som vil ta avstand fra vold må slutte å støtte overgrepene dyr utsettes for når de brukes til menneskelige formål, som matproduksjon, underholdning og forskning.

Arild Tornes
NOAH – for dyrs rettigheter

Innlegget er trykket i blant annet Nationen

Bli medlem