NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Sammensurium om dyrevern 22. nov 2005

Sammensurium om dyrevern

Førsteamanuensis Torkel Brekkes artikkel «Dyrevern og terrorisme» i Morgenbladet 18. november kan ikke karakteriseres på annen måte enn som et sammensurium. Nettopp derfor vil det føre for langt av sted å kommentere alle forhold han tar opp, så jeg skal nøye meg med de punktene som sterkest roper på en oppklaring.

For det første må Brekke ha fulgt særdeles dårlig med hvis han ikke har fått med seg at dyrevern- og miljøbevegelsen aktivt fordømmer bruk av vold. Det gjelder også den radikale dyrerettighetsbevegelsen i Norge. Grunntanken i dyrerettighetsideologien er alle levende veseners rett til et naturlig, verdig liv fritt fra undertrykkelse. Voldsutøvelse mot levende individer, det være seg dyr eller mennesker, er uakseptabelt. At Brekke ikke har fått med seg dette må være hans problem.

For det andre bruker Brekke terrorisme-begrepet på en svært lemfeldig måte. Det virker som han er mest opptatt av å klistre terrorist-merkelappen på meningsmotstandere, og i sin iver slynger ut løsrevne eksempler og springende argumenter i et ubehjelpelig forsøk på å underbygge sin overbevisning.

For egen del forholder jeg meg til FNs høypanels definisjon av terrorisme; «enhver handling innebærer terrorisme dersom den har til hensikt å forårsake død eller alvorlige skader på sivile eller ikke-stridende, med det formål å skremme en befolkning eller tvinge en regjering eller en internasjonal organisasjon til å gjøre noe, eller avstå fra å gjøre noe».

Ut fra denne definisjonen er jeg ikke kjent med at det er utøvet eller truet med terrorisme i dyrevernets navn i Norge. Og sist, men ikke minst, er det svært påfallende at religionshistorikeren Brekke ikke nevner de omfattende og groteske overgrep som vårt moderne samfunn har satt i system overfor våre artsfrender dyrene med ett eneste ord. Tilsynelatende uten å ha ofret det en eneste tanke heller.

Jørn Aass
Varamedlem i styret for NOAH – for dyrs rettigheter

Les Torkel Brekkes innlegg som har skapt sterke reaksjoner
Les også Steinar Lem sitt svar på Torkel Brekkes innlegg

Bli medlem