NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Protestér mot manglende… 8. okt 2012

Protestér mot manglende statsstøtte!

Den 08. oktober ble statsbudsjettet for 2013 lagt fram – heller ikke denne gang mottar NOAH statsstøtte. Vi oppfordrer alle våre medlemmer og støttespillere til å kontakte landbruksdepartementet og næringskommiteen, og protestere mot denne avgjørelsen!

NOAH når ut til titusenvis av mennesker med dyrerettighetsbudskapet – det synes tydeligvis landbruksministeren ikke er støtteverdig.

Flere frivillige organisasjoner som arbeider for miljø og humanisme kunne i dag glede seg over offentliggjørelsen av statsbudsjettet. Hvert år mottar nemlig en rekke norske organisasjoner økonomisk støtte for å kunne drive med arbeid som skal fremme en bred og demokratisk samfunnsdebatt. Fordi NOAHs arbeid er direkte tilnyttet dyrevelferdsloven, som er et av Landbruksdepartementets ansvarsområder, er det hit organisasjonen må vende seg for å søke om grunnstøtte. Men med en landbruksminister som senest i forrige uke avslørte sin manglende respekt for dyrs velferd – da han henla saken om sirkuselefanter – har NOAH dessverre igjen fått null kroner til sitt viktige arbeid for dyrene.

NOAH jobber for alle dyr – også landbruksdyrene: Det faller antakeligvis ikke i god jord når Senterparti-ministeren skal dele ut skattebetalernes penger.

I forbindelse med dagens budsjettframleggelse er det presisert at «Organisasjonar på nasjonalt nivå som arbeider innanfor landbruks- og matpolitiske satsingsområde er prioriterte i framlegget.» Dette innebærer at NOAH er midt i målgruppen for organisasjoner som burde motta støtte. NOAH arbeider nettopp for forbedringer innenfor norsk landbruk og matpolitikk, om da ikke med et ukritisk fokus på vekst innenfor et hvert satsningsområde.

Blant organisasjonene som er lovet støtte er det satt av 1 050 000 kroner til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, som blant annet jobber for «effektivt uttak av skadedyr» og mot en fast ulvestamme i Norge. Ellers er det tildelt 200 oo0 til Norges Bygdeungdomslag, hvor landbruksminister Slagsvold Vedum tidligere selv var medlem. Av dyrevernsorganisasjoner er det kun Dyrevernalliansen og Dyrevern Ung, en ungdomsorganisasjon opprettet på initiativ fra førstnevnte, som får støtte, på henholdsvis 400 000 og 100 000 kroner.

Hjelp oss å protestere mot dette!

NOAH oppfordrer alle sine støttespillere og medlemmer til å protestere mot Landbruksdepartementets avgjørelse.

Skriv en kort mail til trygve-slagsvold.vedum@lmd.dep.no og si ifra at du mener NOAH bør få støtte. Skriv også til næringskomiteen på Stortinget, på e-post naering@stortinget.no og be dem gjøre om vedtaket slik at også NOAH får støtte.

Bli medlem