NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Pressemelding: Måkene… 20. jun 2011

Pressemelding: Måkene vernet overalt i hekketiden

I Tønsberg blad, 16.06.11, hevdes det fra miljøvernavdelingen hos fylkesmannen at måker kun er vernet innenfor verneområdene i hekketiden. http://tb.no/nyheter/hater-du-maker-1.6308585

– Dette er helt feil, og vi håper miljøvernavdelingen vil rette opp dette, så de ikke sprer feil informasjon.  Alle måkearter er fredet over hele landet i hekketiden.  Det er dessuten flere arter som er rødlistet – som hettemåke, sildemåke, krykkje og fiskemåke, sier Jenny Rolness i NOAH – for dyrs rettigheter.

– Det er en generell fredning av fugler og dyr i hekke- og yngletiden, og kun noen få inntroduserte arter mangler denne beskyttelsen.  Det er dermed forbudt å forstyrre eller drepe fugler og andre dyr i den perioden de har unger.  Prinsippet om yngletidsfredning er sterkt vektlagt i lovverket.

– Måker og andre sjøfugler lider som følge av overfiske og næringssvikt, og folk bør ha toleranse for at måkene av denne grunn kan etablere seg på utradisjonelle steder i innlandet.  Denne utviklingen er menneskeskapt.  Hets mot måker er helt ubegrunnet – de gjør ingen fortred, og de sliter hardt med å skaffe livberging for seg selv og avkommet.  Mange steder har måkene gitt opp hekkingen.  Disse fuglene trenger all den beskyttelse de kan få, både i hekketiden og ellers.

Bli medlem