NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Pressemelding: Luftgevær… 5. jul 2011

Pressemelding: Luftgevær misbrukes til drap på fugler – behov for restriksjoner

Bare i løpet av en uke er det oppdaget tre tilfeller der måker er blitt mishandlet og drept med luftgevær.

http://www.dagbladet.no/a/17059001/
http://www.smp.no/nyheter/alesundogomland/article351481.ece
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7689069

I to av tilfellene ble gjerningspersonene tatt, og våpen og ammunisjon ble inndratt og politisak opprettet.  I det tredje tilfellet – der over 50 rødlista krykkjer ble skutt i Ålesund, mange mens de fortsatt låg på reir – er Kripos koblet inn i etterforskningen.  Altfor mange slike hendelser viser at det er behov for strengere restriksjoner på salg og erverv av luftgevær.

– Helst skulle det vært forbud mot luftgevær, men dette vil være vanskelig å oppnå, siden luftgevær brukes til blink-, øvelses- og konkurranseskyting.  Men det er behov for strengere krav til anskaffelse av luftgevær, registrerings- og søknadsplikt for alle typer kaliber, krav om våpenskap, samt strenge straffer for misbruk av luftgevær til å skade og drepe dyr.  Det er prisverdig at politiet tar slike saker alvorlig, sier Jenny Rolness i NOAH – for dyrs rettigheter.

De mange tilfellene av ulovlig dreping den siste tiden, kan ha sammenheng med at måkeungene nå forlater reiret og blir beskyttet av foreldrene.

– Det er viktig å ha forståelse for at måkenes forsvarsadferd er helt naturlig og nødvendig.  Uten denne adferden ville de hjelpeløse ungene ikke hatt mulighet til å overleve.  Det må også være aksept for naturlig måkeskrik.  Det er forundrerlig at folk kan klage på dyrs naturlige og harmløse adferd, samtidig som de aksepterer motorstøy og helseskadelig forurensing.

Fire måkearter er nå rødlistet – krykkje, hettemåke, sildemåke og fiskemåke.

– Overfiske og næringsvikt skaper store lidelser for sjøfuglene, og er årsaken til at måker kan etablere seg på utradisjonelle steder i innlandet.  Dette er en menneskeskapt utvikling, og det er ille at enkelte kan få seg til å hetse måkene for noe vi selv er skyld i.  Disse fuglene er i store vanskeligheter, og det er viktig å ta vare på bestandene og verne om livsgrunnlaget deres.

Bli medlem