NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Pressemelding: Landbruks… 2. des 2011

Pressemelding: Landbruksministeren unnvikende om pels i landbruksmeldingen: – Nå er det opp til Stortinget å holde hva de lovet!

Idag ble Stortingsmeldingen om landbrukspolitikk publisert. Den slår fast at pelsnæringen er «omstridt», og at pelsdyroppdrett må tas opp som egen sak. Men minister Lars Peder Brekk er svært unnvikende i forhold til hvordan og når dette vil skje. NOAH forventer nå at Stortinget holder sitt løfte om avvikling av næringen i 2012.

Ved direkte spørsmål på hvordan pelsdyrsaken vil tas opp, og om regjeringen vil respektere fristen på ti år som ble satt i Dyrevelferdsmeldingen, var Brekk svært unnvikende. «Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd» ble publisert i 2002. Der går Stortinget inn for å vurdere avvikling av pelsdyrholdet «dersom det ikke oppnås vesentlige avlsmessige forbedringer når det gjelder dyrenes mentale helsetilstand i løpet av en tiårsperiode». Tiårsfristen gjelder også «å sikre at rev holdes i driftssystemer som gir større mulighet for bevegelse og til å utvikle normal atferd» og «mink skal holdes i driftssystemer som bedre ivaretar dyrenes atferdsbehov». For rev må «dyrenes nærmiljø berikes vesentlig slik at dyrene stimuleres til utforsking og aktivitet, og gir mulighet for skjul hele året, oversikt over omgivelsene og ønsket sosial kontakt med andre dyr». For mink må «nærmiljøet berikes ved større areal og en innredning som stimulerer til utforsking og aktivitet».

– Nå er ti år gått. Det holder ikke at Brekk sier «den kommer når den kommer» om hvordan regjeringen vil håndtere pelssaken. Rev og mink sitter stadig i nettingbur. Utforsking og aktivitet er det like lite mulighet til nå som i 2002. En nettinghylle og en trepinne endrer ikke på dette faktum. Deres adferdsbehov er like lite tilfredsstilt som de alltid har vært. Næringen hevder også at dyrene nå er «avlet frem for å håndtere det å leve i bur». Men det er ikke mulig å «avle vekk» bevegelsesbehov, behov for artspesifikke adferder og sosiale behov, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.
Nå er det viktig at Stortinget viser at de står ved sitt ord, og at lovnadene i 2002 ikke bare blir tomt prat. AP og SV må vise at de mener alvor med sine vedtak – uansett hva Brekk ønsker:

– Debatten om pelsdyrhold handler ikke om pelsfarmernes evne til å følge lovverk, det handler om hvorvidt vi i Norge ønsker et lovverk som tillater dyr i trange bur for et unødig produkt som pels. Senterpartiet og landbruksministeren kan ikke ha vetorett i forhold til dyreetisk utvikling i Norge, sier Martinsen

Kontakt:

NOAH – for dyrs rettigheter
Siri Martinsen
959 444 99

Bli medlem