NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > NOAH med i alliansen… 27. aug 2013

NOAH med i alliansen Klimavalg 2013

I år har over 90 norske organisasjoner samlet seg i alliansen Klimavalg 2013, som fremmer seks krav om klimahandling til norske politikere. NOAH er selvsagt med, og fortsetter å kjempe for at behovet for økt forbruk av vegetarmat får en større plass i den offentlige debatten om klimatiltak.

NOAH jobber for at flere skal få øynene opp for vegetarmat, både for dyras og klimaets skyld.

NOAH er nå med i alliansen Klimavalg 2013, hvor flere norske organisasjoner og grupper står sammen om å stille krav til norske politikere. Flere av kravene som stilles av alliansen kan knyttes direkte opp mot NOAHs arbeid. Dette gjelder spesielt arbeidet vårt for økt forbruk av vegetarmat, som er påpekt av FN å være blant de viktigste klimatiltakene som kan gjøres.

For eksempel vil Norge ved å redusere produksjonen av animalske produkter kunne kutte i norske utslipp i henhold til FNs anbefalinger. På samme måte kan kravet om økt satsing på ny næringsutvikling gjennom grønne arbeidsplasser, i praksis gjennomføres ved å satse på økt produksjon av vegetabilsk mat her til lands. Blir vegetariske alternativer lettere tilgjengelige for norske forbrukere vil dette også gjøre det enklere norske innbyggere å gjøre klimavennlige valg, som også er at av alliansens seks krav.

NOAHs stand på klimamarkeringen «Hev Stemmen!», den 24. august.

Lørdag den 24. august ble det avholdt en landsdekkende klimamarkering under parolen «Hev stemmen!» i regi av Klimavalg 2013. På initiativ fra NOAH ble det opprettet et standområde ved Oslo Domkirke, hvor vi og 7-8 av de andre organisasjonene som er med i alliansen, stilte med stands. Dette ble et veldig vellykket arrangement, og en fin en anledning til å synliggjøre mangfoldet  i organisasjoner som står bak de seks kravene.

«NOAH er veldig positive til å delta i den største norske klimaalliansen i vår tid, nemlig Klimavalg 2013. Et av våre viktigste arbeidsområder er nettopp å få satt behovet for økt forbruk av vegetarmat høyt på agendaen, ikke minst i debatten om norske klimatiltak. Dessverre er det fortsatt slik at behovet for kutt i forbruk og produksjon av kjøtt skjelden blir nevnt verken av politikere eller miljøvernere når det diskuteres hvordan vi skal kutte klimagassutslippene. Dette er sløvt, da vårt konsum av kjøtt faktisk er påpekt av FN å være den aller største forbrukstrusselen mot klima.», sier Linn Elise Jakhelln, kontaktperson for NOAH i Klimavalg 2013.

Bli medlem