NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Pressemelding: Kattedrap… 17. okt 2010

Pressemelding: Kattedrap må straffes strengt

Norsk Huskattforening (NHF) og NOAH – for dyrs rettigheter er sjokkerte over politiets uttalelser etter at katten Felix ble skadeskutt av en bonde i Bjerkvik.  Politiet hevder at de ser mindre alvorlig på at en bonde skyter «villkatter» på landet enn at rasekatter skytes i tettbygde strøk: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7333844.

Kontakt:
Norsk Huskattforening, v/Bodil Eikeset, tlf. 995 12 752
NOAH – for dyrs rettigheter, v/Jenny Rolness, tlf. 577 40 603

NHF og NOAH anmelder bonden, som etter alt å dømme har forårsaket store lidelser for et ukjent antall katter.  Organisasjonene påpeker at det er like alvorlig å skyte på en katt enten den er hjemløs eller har eiere, og at begge deler er lovstridig.  Nå forventes det at politiet håndterer denne saken som et klart lovbrudd, fremfor at de leter etter formildende omstendigheter som ikke finnes.  Bonden skjøt i mørke på det han trodde var en «villkatt» som gikk over gårdsplassen hans.

– Han har handlet grovt uaktsomt og dermed skadeskutt et dyr, i tillegg til at han har skutt mot en dyreart som det ikke er jakttid på, sier Bodil Eikeset i NHF og Jenny Rolness i NOAH. – Det finnes ikke villkatter i Norge – det er snakk om hjemløse katter og deres avkom.  Ingen kan drive privat avliving av hjemløse katter.  De kan bare avlives etter vedtak fattet med hjemmel i lov, og det er strenge vilkår for slik avliving.  Dyrevelferdsloven hjemler avliving av sjuke/skadde katter ut fra dyrevernhensyn, og smittevernloven gir i ekstraordinære tilfeller adgang til kommunale vedtak om avliving.  Men uansett må forskrift om avliving av hund og katt følges. Avlivingen kan bare foretas med skudd mot hjernen, mens dyret er i ro, med elektrisk apparat godkjent av Mattilsynet eller med metoder godkjent til veterinærbruk.

I dette tilfellet var det en eid katt som ble drept, og det rammes også av straffelovens bestemmelse om skadeverk.

– Felix hadde eiere som sørget for at han fikk avsluttet lidelsene.  En hjemløs katt ville ikke fått slik hjelp, men ville slept seg bort for å dø under store lidelser. Det er ubegripelig at politiet kan gi uttrykke for at det er mindre alvorlig å utsette hjemløse katter for en slik mishandling enn eide katter.

En person i Halden ble for noen år siden idømt en bot på 7500 kroner for å ha fanget inn naboens katt i den hensikt å avlive den.  NHF og NOAH mener at saken fra Bjerkvik bør få langt større konsekvenser for den skyldige, samt inndraging av våpen.  Samtidig minnes det om at hjemløse katter bør hjelpes, fremfor å utsettes for ytterligere lidelser, og at folk må kastrere kattene sine og ta ansvar for dem.

Bli medlem