NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Innlegg: Måker – kystfug… 4. jul 2011

Innlegg: Måker – kystfugler i knipe

Måkene har det vanskelig. Overfiske og næringsvikt tvinger dem til å forlate hekkekoloniene langs kysten og etablere seg på utradisjonelle steder i innlandet. Fire av artene er rødlistet – krykkje, hettemåke, sildemåke og fiskemåke – men likevel øker intoleransen mot disse flotte fuglene, som er så viktige for kystens økologi.

Flere tilfeller av mishandling og dreping av måker med luftgevær den siste tiden, er en tragisk påminning om manglende respekt for dyrs livsrett. Et lyspunkt er politiets håndtering av slike saker. Inndraging av våpen og opprettelse av sak ser ut til å være rutine, samt at Kripos er koblet inn i etterforskningen av de groteske massedrapene på hekkende krykkjer i Ålesund. Flott arbeid av politiet!

Det finnes ingen grunn til å hetse måkene. Når de beiter på såkorn på markene eller spiser fisk i innlandsvann, er det en følge av matmangel i havet. Det er vår rovdrift som har tvunget dem på næringsflukt. Når måkeforeldre foretar skinnangrep mot dyr og mennesker som nærmer seg hekkeområdene, er det en naturlig og nødvendig adferd for å sikre de hjelpeløse ungenes oppvekst. Uten denne adferden ville verken ungene eller arten overlevd. Likeens er det meningsløst å klage på måkene for deres karakteristiske lyd, som har vært en del av kystens særpreg gjennom århundrer. Det er ikke måkene som skaper problemer, men menneskene – med sin støy, forurensing, forsøpling, utrydding og ekspansjon.

Hva ville kysten vært uten måkene? Disse vakre fuglene beriker livet vårt på en måte som mange kanskje tar for gitt. Men de er truet.  Uten beskyttelse og vern av leveområder og livsgrunnlag er fremtiden deres høyst usikker.

Jenny Rolness
NOAH – for dyrs rettigheter
Bli medlem