NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Dyrevern nedprioriteres… 30. apr 2007

Dyrevern nedprioriteres under Mattilsynet

Kontakt:
Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH, tlf. 95 94 44 99
Jenny Berg-Rolness, tlf. 57 74 06 03

Dyrevern nedprioriteres under Mattilsynet, det viser det økende antall dyretragedier, som også skjer på gårder som er under oppsyn av Mattilsynet. NOAH – for dyrs rettigheter mener det er en uheldig sammenblanding av roller når dyrevern sorterer under en etat med fokus på matsikkerhet og smittevern, og sender nå en henvendelse om dette til Næringskomiteen og de parlamentariske lederne av partiene på Stortinget.

I forrige uke ble det avdekket dyretragedier på to gårder som begge var under oppsyn av Mattilsynet. 40 ungdyr sultet i hjel i en fjøs på Ørland i Sør-Trøndelag. Mattilsynet var kjent med at dette var et risikobruk, og hadde i tillegg fått bekymringsmelding tre uker før de kom på inspeksjon og fant dyrene døde. http://www.nationen.no/landbruk/article2733596.ece Samme dag ble det funnet 24 døde og 11 døende storfe på en gård i Brønnøysund i Sør-Helgeland. Også denne gården var i Mattilsynets søkelys. http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article853440.ece

Dette er ikke enkeltstående tilfeller, sier Jenny Berg-Rolnes i NOAH. Også representanter fra NOAH har opplevd at bekymringsmeldinger til Mattilsynet, blant annet om funn av dyrekadaver på gård, ikke ble fulgt opp før etter omfattende press. – Samtidig som Mattilsynet oppfordrer folk om å melde fra ved mistanke om dyremishandling, viser det seg at de i mange tilfeller ikke følger opp bekymringsmeldingene på en forsvarlig måte, og at de mangler ressurser til tilsyn med risikodyrehold. Dyrevern er blitt en salderingspost, og dette er uverdig for et land som liker å fremstå som best på dyrevelferd, og som også markedsfører sine produkt med ”godt norsk”. Dette merket blir nå i økende grad forbundet med dyretragedier.

Veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen, fremhever at allerede da Mattilsynet ble opprettet som etat, kjempet NOAH for at dyrevern ikke skulle ligge under tilsynets område, men tvert imot løftes frem som et viktig politisk område med eget tilsyn. – Det ble den gang sagt at dyrevern skulle være høyt prioritert i Mattilsynet, men erfaring har vist at dyrene er blitt kontinuerlig og systematisk nedprioritert. Var det bevisst løgn vi ble servert, eller er det ekstremt dårlig planlegging som har ført til dagens situasjon? Nå innrømmer Mattilsynet nærmest åpent at de nedprioriterer dyrevern på en rekke områder. Dyrevern har aldri hørt hjemme i et tilsyn med fokus på ”mat” og forbruk – dyr har krav på at deres lidelser blir tatt alvorlig, sier Siri Martinsen.

NOAH mener at det må gjøres noe drastisk for å redusere antall dyretragedier. Det er behov for en egen etat for dyrevern, med myndighet til å ta dyr i forvaring og også frata retten til dyrehold når forholdene er graverende. Samtidig må dyrevernlovens strafferamme tas i bruk. Så langt har ingen mennesker i Norge fått lovens strengeste straff for dyremishandling, som er 3 års fengsel, selv om de verst tenkelige former for dyremishandling har skjedd. Man må slutte med å lete etter formildende omstendigheter når dyr etterlates for å dø i en avstengt driftsbygning. Dette er ikke først og fremst en menneskelig tragedie, men en dyretragedie av ufattelig omfang.

Et dokument fra Stortinget viser at det i 2005 var registrert 314 dyr som døde av underforing og avmagring, og 418 som måtte avlives. Mørketallene er trolig store. 8.510 storfe som ble levert til slakteriet bar preg av vanstell i form av mangelfullt reinhold. Bare 5 % av gårdene ble kontrollert.

Kilde til tall om dyretragedier:
Stortinget, dok.nr.8:73 (2005-2006) 6. april 2006
Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Torbjørn Hansen, Petter Løvik og Inge Lønning om tiltak for bedring av matsikkerhet.

Bli medlem