NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Dyrevern: Camilla Collet… 17. nov 2008

Dyrevern: Camilla Collett – engasjert i dyr

En ny bok omhandler Camilla Colletts forhold til dyr, og avdekker historisk materiale om enda en kjent kulturpersonlighet som taler dyrenes sak.

Boken er utgitt på Veslebrunen Forlag, og bærer tittelen «Jeg elsker dyrene», som skal være et sitat fra Camilla Collett selv. Collett engasjerte seg ifølge boken mot grusomhet i slakterier og dyreforsøk. Også broren Henrik Wergeland talte ved flere anledninger dyrenes sak, og diktet om hunden Bella vitner om at han hadde et sterkt både til henne.

Veslebrunen Forlag har tidligere utgitt boken Dyrevenner (av filosof Kåre Knudsen)- som også tar for seg historisk materiale om kjente personer og deres forhold til dyr. materialet i boken kaster lys over Edvard Munchs forhold til kjøttspising, og at han var etisk vegetarianer den siste delen av sitt liv. Gjennom sine utgivelse løfter Veslebrunen Forlag frem informasjon om historisk personer som andre biografier dessverre ofte hopper over – personens holdninger til og forhold til dyr. For flere kjente kunstnere har respekt for dyr vært en sentral del av livet og tankene, men historieskrivingen farges gjerne av samtidens manglende fokus på dyrs status. Utgivelsene fra Veslebrunen gjør et forsøk på å rette opp denne skjevheten.

Kilde: Agder Avisa 18/10/200, pressemedling fra Veslebrunen Forlag.

Bli medlem