NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Dyrevelferdsloven ferdig… 25. mar 2009

Dyrevelferdsloven ferdig: – Næringsvennlig og konservativ, sier NOAH

Den nye dyrevelferdsloven er nå klar fra Stortinget etter flere runder med innspill og endringer. NOAH har jobbet for best mulig resultat gjennom hele prosessen, men mener loven vitner om konservativ næringsvennlighet: Dyrevelferd er et fint ord, men det skal fortsatt ikke koste hverken penger eller innsats å bedre vår oppførsel mot dyrene…

NOAH la vekt på å få inn begrepet «egenverdi» i loven igjen, og presiserte også viktigheten av at dyr defineres som «følende vesener» imotsetning til «ting», og at dyr bør gis juridisk status som subjekter. Av disse innspilleneble ett hørt – egenverdi kom inn i loven igjen.

– NOAH mener egenverdi-begrepet er vesentlig – det var en skam at det ble tatt ut, og på sin plass at det blir tatt inn igjen. Imidlertid er det skuffende at komiteen legger seg på et mindre ambisiøst nivå enn EU og lar være å definere dyr som «følende vesener» (sentient beings), og at de heller ikke følger rådet fra bl.a. NOAH og jusprofessor Jo Hov om å innvilge dyr rettslig status som subjekter, sier Siri Martinsen i NOAH.

Det er meget beklagelig at setningen som presiserer at det skal vises respekt for dyrs naturlige behov og evne til å oppleve positive og negative opplevelser, heller ikke er tatt inn igjen.

– NOAH la vekt på viktigheten av dette; grunnstenen i forhold til å respektere dyr er å forstå deres natur og evne til opplevelse. Nå står loven igjen med en rundt og intetsigende formulering om å «behandle dyr godt» – hvilket man vet at folk tolker svært forskjellig, sier Martinsen.

Riktignok beskriver loven i andre paragrafer at dyrs levemiljø skal gi rom for aktivitet, adferdsutfoldelse m.m., men NOAH er svært skeptisk til hvordan dette vil se ut i praksis, da medlemmer av næringskomiteen også fastslår at dyrehold som er lov i dag skal fortsette å være lov:

– Man kan ikke kalle en ny dyrevelferdslov et fremskritt all den stund pelsdyr i bur, høner i bur, ku på bås og flere andre aktiviteter som er forbudt i andre land, forblir uberørt av loven. Loven fremstår idag som næringsvennlig og konservativ; man har ikke egentlig ønsket å endre noenting i realitetene for norske dyr. Men man innfører noen fine begreper slik at man kan karakteriesere loven som «moderne». Likevel må man huske at dette er en rammelov, og at forskriftsarbeidet fortsatt gir rom for å heve nivået på dyrevern i Norge, sier Martinsen.

Den nye dyrevelferdsloven vil for øvrig innføre:

– forbud mot seksuell omgang med dyr

– forbud mot å drepe dyr som selvstendig underholdningselement

– forbud mot å overlate ansvar for dyr til barn under 16 år

– en presisering av varslingsplikt/rett

Bli medlem