NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > 3 millioner kroner til… 10. mai 2017

3 millioner kroner til dyrepoliti i Østfold!

Ny seier for dyrene – justisministeren bevilger 2 millioner til å utvide prøveprosjektet med dyrepoliti!

NOAH har arbeidet for et landsdekkende dyrepoliti i flere år og har bidratt til at det nå finnes enheter for dyrepoliti i både Trøndelag, og i Rogaland. Denne uken ble det kjent at justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) setter av 3 millioner kroner til å opprette en ny enhet med dyrepoliti i Øst politidistrikt.

En egen dyrepolitienhet innenfor politiet som kan etterforske dyremishandling og forberede saker overfor domstolene er et viktig tiltak for at dyremishandlingssaker skal bli prioritert. Vi ser at dyrepolitienhetene i Sør-Trøndelag, og Rogaland er av stor betydning allerede, og en ny enhet i Østfold vil ytterligere bidra til å sikre dyrs rettsvern i Norge!

NOAH anmelder flest saker av alle organisasjoner og institusjoner ifølge regjeringens rapport om dyrepolitiprosjekt.

Via de siste

Foto:  Ann-Kristin Hanssen – Fremover

års arbeid med anmeldelser av omkring 100 saker per år ser vi tydelig at kriminalitet mot dyr skjer i alle landets fylker, og at det derfor er viktig å fortsette arbeidet for at dyrepoliti blir en permanent, landsdekkende ordning.

NOAH har jobbet for å styrke dyrs rettsvern siden organisasjonens oppstart for 26 år siden. Et eget dyrepoliti har vært en helt sentral del av dette arbeidet de siste årene. Vi har bl.a. hatt kontakt med og gitt informasjon til politiet, Mattilsynet, politikere, forskere og opinionen, samlet inn over 40.000 underskrifter, anmeldt og fulgt opp en rekke dyremishandlingssaker, forsvart kravet om dyrepoliti i mediene, og i oktober 2014 møtte rundt 5500 mennesker opp på NOAHs markering for dyrepoliti.

Er du interessert i å følge NOAHs arbeid for å styrke dyrs rettsvern? Følg vår side for dyrepoliti på facebook!

Vil du være med å bidra i arbeidet for å få på plass et landsdekkende dyrepoliti? Som medlem i NOAH donerer du et valgfritt, månedlig beløp, og mottar også vårt medlemsblad NOAHs Ark. Hvert medlem teller, og er med på å styrke NOAHs arbeid for dyrs rettsvern.

Les mer her: www.dyrsrettigheter.no/medlem

 

 

Bli medlem