NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Brekke sprer løgner 22. nov 2005

Brekke sprer løgner

NOAH-innlegget under er en av flere sterke reaksjoner på en kronikk trykket i Morgenbladet 18. november. Innlegget stammer fra religionshistoriker Torkel Brekke og presenterer flere ekstreme påstander og utsagn om dyrerettighetsbevegelsen. Linker til Brekkes kronikk og andres respons på hans tvilsomme tekst finner du nederst  på denne siden.

I sin kronikk i Morgenbladet 18. november demoniserer og sprer Torkel Brekke løgner om dyrevern og dyrerettsaksjonister. Ved å fremstille en ikkevoldelig politisk opposisjonell bevegelse som en militant terrorfare, bidrar han til en inflasjon og meningsløsgjøring av terrorbegrepet som er altfor vanlig.

Med sin vimsete bruk av terrorbeskyldninger gir Brekke uttrykk for et totalitært komformitetsbehov og proporsjonsløse politiske prioriteringer. Han etterlyser fakkeltog mot «dyrevernterroren», og skriver at «vi, det fredelige flertallet» er truet av «militante dyrevernere». Han tegner et selvrettferdig, enkelt og populistisk fiendebilde. Selv om det krever en betydelig porsjon paranoia for å føle seg truet av dyrevern.

Hva er det som er så fredelig med flertallet, og hva er det som er så militant med dyrevern? Brekke glemmer at vold først og fremst ikke utføres av kriminelle opprørere, men av stater og lovlige institusjoner, og at voldens ofre ikke bare er mennesker, men også andre dyr. Han sier heller ingenting om at hele den etablerte dyrerettighetsbevegelsen tar avstand fra vold. Fanatikere finnes i alle politiske miljøer, og det blir feil å fremstille dem som representative.

Brekke nevner ingen eksempler på dyreaktivister som har utøvd vold, kun en usann beskyldning om at Animal Liberation Front (ALF) er voldelige, noe som ikke er tilfellet. ALF utfører ulovlige aksjoner, men er ikke voldelige. ALF er basert på et prinsipprogram for aksjonisme som er ikkevoldelig. Hvis noen utfører voldelige aksjoner i ALFs navn, er det ikke rettmessig en ALF-aksjon.

Videre omtaler han den engelske kampanjen Save the Newchurch Guinea Pigs (SNGP) for å være militant. SNGP har gjennom en beundringsverdig innsats lykkes med å få stengt en oppdrettsfarm som avler opp marsvin til bruk i dyreforsøk. Som Brekke viser til, er dyrerettsaksjonister blitt beskyldt for å ha kidnappet et lik av en slektning av familien som driver farmen, men det er ingen beviser for det. Det er helt klart en avskyelig handling, uansett hvilken motivasjon som ligger bak. Det kan også være et påfunn fra familien for å få sympati. Det eneste SNGP har gjort, er å protestere mot farmens utnytting og mishandling av marsvin, konfrontert de ansvarlige for det, og vunnet.

Volden som foregår mot dyr i dyrefabrikker, pelsfarmer, forsøkslaboratorier, slakterier og tilsvarende, er like reell og enda mer brutal enn den som de fleste mennesker i vårt samfunn en sjelden gang utsettes for. Er den volden forsvarlig? Fordi dyrene ikke tilhører vår gruppe? Fordi volden tjener et overordnet mål – mennesket? I så fall er det uttrykk for en forestilling om at målet helliggjører middelet, som er typisk for terroristisk tankegang. Det er en tanke som hele den etablerte dyrerettighetsbevegelsen tar avstand fra. Vold er uakseptabelt, uansett hvilken dyreart offeret tilhører.

Arild Tornes
Student og varamedlem i styret i NOAH

Les Steinar Lem sitt svar til Brekke
Les innlegget fra Torkel Brekke som har skapt sterke reaksjoner

Bli medlem